Gwasanaethau Iaith Busnes Prifysgol Caerdydd
Mae Gwasanaethau Iaith Busnes yn darparu gwasanaethau cyfieithu Mandarin i'r Brifysgol. Maent yn cyflwyno cyfieithiadau cyflym, cywir ac mae eu tîm yn gymwynasgar ac yn broffesiynol iawn. Byddwn yn bendant yn argymell eu gwasanaethau.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab