Gwasanaethau Iaith Busnes Safonau Masnach Caerffili
Aethom at y Gwasanaethau Iaith Busnes i gynorthwyo Safonau Masnach Caerffili i ddatblygu Poster aml-iaith (Cymraeg, Saesneg, Pwnjabeg, Wrdw, Twrceg, Bengali, Mandarin, Cantoneg a Chwrdaidd) i'w arddangos mewn adeiladau Siop Cludfwyd. Dyluniwyd y poster i gynorthwyo defnyddwyr sydd ag anoddefiad bwyd neu alergedd i fwynhau bwyd yn ddiogel a chefnogi busnesau. Roedd cyfieithu prydlon a phrawfddarlleniad dilynol y posteri alergenau a ddarparwyd gan Business Language Services yn amhrisiadwy ac yn cael eu gwerthfawrogi'n fawr.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab