Gwasanaethau Iaith Busnes Ffocws Busnes
Rydym wedi datblygu perthynas waith dda gyda'r Gwasanaethau Iaith Busnes ac yn benodol y rheolwyr prosiect sy'n darparu proses archebu ddi-dor. Gallant wneud unrhyw newidiadau i'r gwasanaethau yr ydym wedi'u harchebu ac mewn modd amserol. Rydym wedi cefnogi ein cleientiaid gyda llawer o wasanaethau cyfieithu ar y pryd a chyfieithu gan BLS, yr ydym bob amser wedi bod yn broffesiynol iawn.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab