Gwasanaethau Iaith Busnes CBS Pen-y-bont ar Ogwr
Ni allwn fai ar yr ymatebion prydlon i'm ymholiadau a'u cwblhau. Roedd gan yr holl staff y gwnes i ddelio â nhw dros y ffôn ac e-bost sgiliau rhyngbersonol rhagorol - roedd proffesiynoldeb llwyr yn yr holl ymatebion. Roedd y cyfieithydd ar y pryd yn barod iawn i helpu. Nid oedd gennyf unrhyw broblemau gydag ansawdd y gwaith a ddarperir a hoffwn ddiolch i BLS a'r cyfieithydd ar y pryd am eu holl gymorth. Roeddwn yn hapus gyda'r prisio.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab