Gwasanaethau Iaith Busnes Brewhouse & Kitchen
Mae proffesiynoldeb Gwasanaethau Iaith Busnes wedi creu argraff fawr arnaf. Pryd bynnag yr wyf wedi cyflwyno gwaith i'w gyfieithu, boed yn fwydlen lawn neu'n ddatganiad yn unig, mae'r gwaith wedi'i gwblhau mewn da bryd, ac yn bwysicach fyth, rwyf wedi cael y wybodaeth ddiweddaraf am hynt y swydd!

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab