Gwasanaethau Iaith Busnes Amity Web Solutions
Comisiynais Business Language Services i gyfieithu cynnwys gwefan peirianneg dechnegol i Japaneeg ac rwyf wedi bod yn hapus iawn gyda'r gwasanaeth. Mae eu cyfathrebu a sut maen nhw'n mynd i'r afael â'r prosiect hwn wedi bod yn broffesiynol iawn. Aeth y cyfieithiad yn llyfn iawn, a'i gyflwyno yn ôl ataf i'w ddefnyddio'n glir iawn. Roedd amseriad y prosiect yn wych, fe'i gwnaed mewn amser rhesymol iawn. Nid ydym yn profi unrhyw faterion roedd y prosiect cyfan o'r dyfynbris i'r cwblhau yn berffaith. Hapus iawn gyda'r gwasanaeth.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab