Tomas Davies - Cyfieithydd Mewnol

Mae Tom yn gyfieithydd Cymreig medrus a raddiodd o Brifysgol Abertawe gyda BA mewn Cymraeg. Yn ystod yr amser hwn, fe barodd ei sgiliau iaith, ac yna aeth ymlaen i gwblhau ei radd Meistr, hefyd ym Mhrifysgol Abertawe, mewn Cyfieithu Proffesiynol, lle dysgodd sut i ddefnyddio offer CAT a thechnolegau eraill o safon diwydiant yn effeithiol. Cyflawnodd hefyd ei wobr hyfedredd Cymraeg yn ystod ei astudiaethau a chwblhaodd interniaeth gyda chwmni cyfieithu Cymraeg fel cyfieithydd Cymraeg, tra hefyd yn cynorthwyo gyda defnyddio offer CAT.

Gan ddechrau ar gontract dros dro ar gyfer Gwasanaethau Iaith Busnes tuag at ddiwedd 2019, ers hynny mae Tom wedi cael cynnig apwyntiad llawn amser, parhaol. Ers ymuno â'r cwmni, mae Tom wedi ymgymryd â llawer o swyddi cyfieithu a phrawfddarllen yn ogystal â darparu cefnogaeth i'r cwmni ym mhob agwedd ar gyfieithu Cymraeg.

Ar hyn o bryd mae Tom yn gweithio tuag at ddod yn aelod llawn o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru, ac mae'n cael ei yrru i wella a datblygu fel cyfieithydd.

Cymwysterau: BA Cymraeg (Anrh). MA Cyfieithu Proffesiynol

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab