Sarah Boyd - Rheolwr Prosiect

Mae Sarah yn siaradwr brodorol Saesneg a Chymraeg. Astudiodd BA Ffrangeg ac Eidaleg ym Mhrifysgol Caerdydd a oedd yn cynnwys blwyddyn yn astudio ym Mhrifysgol Catania yn Sisili a'r Gyfadran Cyfieithu a Dehongli ym Mhrifysgol Genefa. Aeth ymlaen i ennill Rhagoriaeth yn ei MA Astudiaethau Cyfieithu ym Mhrifysgol Caerdydd. Trwy ei hamser yn y brifysgol, yn byw dramor ac yn gweithio yn Business Language Services Ltd., mae gan Sarah hefyd wybodaeth ddatblygedig o nifer o Ieithoedd Ewropeaidd eraill, gan gynnwys Sbaeneg ac Almaeneg.

Ymunodd Sarah â'r cwmni ym mis Ionawr 2017 fel rheolwr prosiect. Yn ogystal â'i dyletswyddau rheoli prosiect, mae'n ymgymryd â chyfieithu a phrawfddarllen Eidaleg i Saesneg, Ffrangeg i Saesneg, Cymraeg i Saesneg a Saesneg. Mae ei harbenigeddau yn cynnwys marchnata creadigol, hysbysebu a thestunau llenyddol.

Cymwysterau: BA (Anrh) Ffrangeg ac Eidaleg, MA Astudiaethau Cyfieithu (Rhagoriaeth)

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab