Rhys Thomas - Cyfarwyddwr Gweithrediadau

Mae Rhys yn siaradwr brodorol Saesneg a Chymraeg. Astudiodd Almaeneg gydag Astudiaethau Busnes ym Mhrifysgol Abertawe, a oedd yn cynnwys blwyddyn yn astudio yn Ysgol Fusnes Reutlingen ac yn gweithio fel cyfieithydd a rheolwr prosiect yn Bremen. Yna cwblhaodd radd Meistr mewn Astudiaethau Cyfieithu gyda Thechnoleg Iaith yn 2012.

Cafodd Rhys ei ddyrchafu i rôl uwch Rheolwr Gweithrediadau ym mis Medi 2016 ac mae bellach yn gweithio'n agos gydag uwch reolwyr i sicrhau bod ein holl aseiniadau cyfieithu, lleoleiddio, dehongli a hyfforddi iaith yn cael eu darparu'n llwyddiannus. Mae'n chwarae rhan allweddol wrth sicrhau bod Business Language Services Ltd. yn rhedeg yn esmwyth ac yn effeithlon er mwyn diwallu anghenion ein cwsmeriaid niferus. Mae Rhys yn parhau i ymwneud â phrosiectau cyfieithu penodol a phrawfddarllen Almaeneg i'r Saesneg, yn ôl yr angen.
Cymwysterau: BA (Anrh) Astudiaethau Almaeneg a Busnes, MA Astudiaethau Cyfieithu gyda Thechnoleg Iaith

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab