Madeleine Phillips - Rheolwr Prosiect

Astudiodd Madeleine ei BA (Anrh) mewn Ffrangeg a Sbaeneg ym Mhrifysgol Caerdydd, a oedd yn cynnwys blwyddyn yn astudio ym Mhrifysgol Cáceres yn Extremadura a Phrifysgol Caen yn Normandi. Mae ganddi wybodaeth am Almaeneg a Rwseg hefyd, ac mae'n gweithio i gynyddu ei hyfedredd yn yr ieithoedd hyn.

Ar ôl graddio, bu Madeleine yn gweithio fel prawfddarllenydd mewn cwmni cyfieithu yn Swydd Buckingham, cyn symud ymlaen i rôl hyfforddi. Penderfynodd Madeleine adleoli yn ôl i Dde Cymru yn 2016, a bu’n gweithio am sawl blwyddyn mewn rôl datblygu busnes ac ymchwil i gwmni cudd-wybodaeth ariannol. Ymunodd Madeleine â Business Language Services Ltd. ym mis Ebrill 2019. Ochr yn ochr â’i dyletswyddau rheoli prosiect, mae Madeleine yn cyfieithu ac yn prawfddarllen testunau Ffrangeg a Sbaeneg i’r Saesneg.

Cymwysterau: BA (Anrh) Ffrangeg a Sbaeneg

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab