Louise Morgan - Rheolwr Prosiect Iau

Astudiodd Louise Gyfieithu ym Mhrifysgol Caerdydd, gan gyfieithu testunau o'r Ffrangeg a'r Eidaleg i'r Saesneg mewn nifer o feysydd pwnc gwahanol gan gynnwys cyfreithiol, gwyddonol, technegol a marchnata. Ar ôl cwblhau’r BA mewn cyfieithu yn llwyddiannus, penderfynodd Louise ddatblygu ei sgiliau a’i gwybodaeth yn y maes a chael MA mewn cyfieithu, hefyd o Brifysgol Caerdydd.

Mae gan Louise ddiddordeb arbennig mewn cyfieithu llenyddol, ar ôl cynnal sawl prosiect ar gyfieithu llyfrau plant yn ystod ei hastudiaethau yng Nghaerdydd ac mae'n dymuno gwella ei galluoedd ieithyddol trwy wella ar ei sgiliau Sbaeneg a Chymraeg.

Cymwysterau: BA (Anrh) Cyfieithu, MA Astudiaethau Cyfieithu

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab