Joshua Emanuel - Rheolwr Prosiect

Mae Josh yn siaradwr rhugl mewn Eidaleg a Sbaeneg, ac yn siaradwr Saesneg brodorol. Mae wedi cysegru'r rhan fwyaf o'i yrfa a'i addysg i gyfieithu ac ieithyddiaeth, gan ennill BA (Anrh) mewn Cyfieithu ac MA mewn Astudiaethau Cyfieithu yn y broses.

Mae arbenigeddau Josh yn cynnwys cyfieithu comig, gwaith graffig cyfrifiadurol a lleoleiddio. Yn aml mae'n cyfieithu o'r Sbaeneg a'r Eidaleg i'r Saesneg ac yn golygu ac yn prawfddarllen testunau Saesneg. Mae hefyd yn ymroddedig i ddysgu Japaneeg i allu cyfieithu o Japaneg i Saesneg hefyd.

Cyn ymuno â Gwasanaethau Iaith Busnes fel Rheolwr Prosiect ym mis Mehefin 2019, roedd Josh wedi gweithio fel cyfieithydd ar ei liwt ei hun a pharagyfreithiwr sy'n canolbwyntio ar TG yng Nghaerdydd.

Cymwysterau: BA (Anrh) Cyfieithu, MA Astudiaethau Cyfieithu

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab