Holly Trembeth - Rheolwr Prosiect Iau

Astudiodd Holly ei BA (Anrh) Almaeneg a Sbaeneg ym Mhrifysgol Southampton, a oedd yn cynnwys blwyddyn yn Philipps-Universität Marburg yn yr Almaen ac un mis yn gweithio yn Sbaen. Mae ganddi hefyd lefel ganolradd o Bortiwgaleg ac mae wedi dilyn ei hangerdd dros ieithoedd trwy astudio Arabeg, Twrceg, Rwmaneg a Chorea i ddechreuwyr yn ei hamser rhydd.

Ar ôl cwblhau ei gradd, bu’n gweithio fel rheolwr prosiect cyfieithu mewn darparwr gwasanaeth iaith yn Southampton, cyn symud i Dde Cymru ac ymuno â BLS ar ddechrau 2021.

Yn ogystal â'i chyfrifoldebau rheoli prosiect, mae hi hefyd yn cyfieithu ac yn prawfddarllen Almaeneg a Sbaeneg i destunau Saesneg.

 

Cymwysterau: BA (Anrh) Almaeneg a Sbaeneg

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab