Amelia Evans - Rheolwr Datblygu Busnes

Mae Amelia yn siaradwr brodorol Sbaeneg. Astudiodd gyfieithiad tyngu Sbaeneg <> Saesneg yng Nghanolfan Iaith Rhydychen, Guatemala, Canolbarth America ac mae ganddi hefyd radd BSc Busnes a Marchnata a gradd Meistr mewn Cyllid. Symudodd i'r DU gyda'i theulu o Gymru yn 2014 ac mae wedi gweithio fel cyfieithydd ar ei liwt ei hun i BBC Cymru, a chyfieithodd yn llwyddiannus The Fugitives, Cyfres II. Mae hi hefyd wedi gweithio mewn rolau gweinyddol ac fel dadansoddwr prisiau. Daw hi'n wreiddiol o Guatemala, America Ladin, lle bu ganddi swyddi fel rheolwr masnachol, marchnata a gwerthu yn y diwydiant adeiladu a busnesau pwysig eraill fel Shell Oil Company a Chymdeithas Allforwyr Guatemalan. Dysgodd Eidaleg ac Almaeneg ar lefel sylfaenol hefyd ac mae'n awyddus i barhau i astudio'r ieithoedd hyn, yn ogystal â Ffrangeg.

Ymunodd Amelia â BLS ym mis Hydref 2020 fel Rheolwr Datblygu Busnes. Hi sy'n gyfrifol am y Rhaglen Gofal Cwsmer, sy'n galluogi BLS i fod mewn cysylltiad cyson â'n cwsmeriaid newydd a phresennol. Mae cefnogi ein rheolwyr prosiect yn allweddol i rôl Amelia a hwyluso cyfathrebu gweithredol ac agored gyda'n cwsmeriaid fel bod ein prosesau cyfieithu a rheoli ansawdd yn cael eu deall yn glir.

BSc mewn Marchnata a Busnes, Meistr mewn Cyllid; Saesneg <> Astudiaethau Cyfieithu Sbaeneg

 

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab