Adam Burman - Rheolwr Gyfarwyddwr

Mae Adam yn MBA llwyddiannus (Meistr mewn Gweinyddu Busnes), yn rhugl mewn Sbaeneg ar ôl byw ac astudio yn Seville (Sbaen), Madrid a San Sebastián (Gwlad y Basg) am nifer o flynyddoedd. Mae'n siarad sawl iaith Ewropeaidd, gan gynnwys Ffrangeg, Portiwgaleg a rhywfaint o Eidaleg. Ar ôl graddio gyda BA (Anrh) mewn Sbaeneg, cwblhaodd ei MBA yn Ysgol Fusnes Caint a chymhwyster deuol ym Mhrifysgol Deusto (San Sebastián) yn ddiweddarach, a derbyniodd ragoriaeth mewn Sbaeneg Busnes Uwch.

Gweithiodd Adam fel cyfrifydd rheoli i gwmni daliannol diwydiannol, ac fel cyfieithydd Sbaeneg i Saesneg proffesiynol am nifer o flynyddoedd. Mae'n aelod llawn o'r Sefydliad Ieithwyr (MCIL) a'r Sefydliad Cyfieithu a Dehongli, ac mae'n gymwys i ddysgu Saesneg fel Iaith Dramor (TEFL). Mae Adam wedi bod yn berchen ac yn rheoli Business Language Services Ltd. ers 12 mlynedd, ar ôl caffael y cwmni pan oedd yn ysgol iaith fach a chwmni cyfieithu yn y Fenni. Adam sy'n gyfrifol yn y pen draw am reolaeth a pherfformiad cyffredinol y cwmni, gyda ffocws penodol ar oruchwylio'r holl waith cyfieithu a rheoli ansawdd.

Cymwysterau: BA (Anrh) Sbaeneg, MBA, MCIL, MITI, TEFL

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab