Abbie Heasley - Rheolwr Prosiect Iau

Astudiodd Abbie BA Ieithoedd Tramor Modern, gradd sy'n cynnwys pum iaith, ym Mhrifysgol Abertawe. Yn ystod ei gradd, treuliodd flwyddyn yn dysgu Saesneg mewn ysgol uwchradd yn Caserta, yr Eidal ac yna aeth ymlaen i dreulio peth amser yn byw yn Jerez, Sbaen. Mae hi'n siaradwr brodorol Saesneg a Chymraeg ac ar ôl cyflawni gradd Meistr mewn Astudiaethau Cyfieithu ym Mhrifysgol Caerdydd yn ddiweddar, mae'n gobeithio neilltuo peth amser i ddysgu Rwmaneg a Phortiwgaleg o'r diwedd.

Ymunodd Abbie â'r tîm Gwasanaethau Iaith Busnes ym mis Hydref 2020, ac er iddi weithio gartref yn unig yn ystod yr amser hwn, mae hi eisoes yn teimlo'n aelod gwerthfawr o'r tîm. Yn ogystal â'i dyletswyddau rheoli prosiect dyddiol, mae'n cyfieithu ac yn prawfddarllen testunau Ffrangeg, Sbaeneg, Eidaleg, Cymraeg a Saesneg.

Cymwysterau: BA (Anrh) Ieithoedd Tramor Modern, MA Astudiaethau Cyfieithu

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab