Mae Amelia yn siaradwr brodorol Sbaeneg. Astudiodd gyfieithiad tyngu Sbaeneg <> Saesneg yng Nghanolfan Iaith Rhydychen, Guatemala, Canolbarth America ac mae ganddi hefyd radd BSc Busnes a Marchnata a gradd Meistr mewn Cyllid. Symudodd i'r DU gyda'i theulu o Gymru yn 2014 ac mae wedi gweithio fel cyfieithydd ar ei liwt ei hun i'r BBC […]

Darllen mwy

Astudiodd Holly ei BA (Anrh) Almaeneg a Sbaeneg ym Mhrifysgol Southampton, a oedd yn cynnwys blwyddyn yn Philipps-Universität Marburg yn yr Almaen ac un mis yn gweithio yn Sbaen. Mae ganddi hefyd lefel ganolradd o Bortiwgaleg ac mae wedi dilyn ei hangerdd dros ieithoedd trwy astudio Arabeg, Twrceg, Rwmaneg a Chorea i ddechreuwyr yn ei hamser rhydd. […]

Darllen mwy

Astudiodd Louise Gyfieithu ym Mhrifysgol Caerdydd, gan gyfieithu testunau o'r Ffrangeg a'r Eidaleg i'r Saesneg mewn nifer o wahanol feysydd pwnc gan gynnwys cyfreithiol, gwyddonol, technegol a marchnata. Ar ôl cwblhau’r BA mewn cyfieithu yn llwyddiannus, yna penderfynodd Louise ddatblygu ei sgiliau a’i gwybodaeth yn y maes a chael MA mewn cyfieithu, hefyd o Gaerdydd […]

Darllen mwy

Astudiodd Abbie BA Ieithoedd Tramor Modern, gradd sy'n cynnwys pum iaith, ym Mhrifysgol Abertawe. Yn ystod ei gradd, treuliodd flwyddyn yn dysgu Saesneg mewn ysgol uwchradd yn Caserta, yr Eidal ac yna aeth ymlaen i dreulio peth amser yn byw yn Jerez, Sbaen. Mae hi'n siaradwr brodorol Saesneg a Chymraeg ac ar ôl yn ddiweddar […]

Darllen mwy

Mae Sarah yn siaradwr brodorol Saesneg a Chymraeg. Astudiodd BA Ffrangeg ac Eidaleg ym Mhrifysgol Caerdydd a oedd yn cynnwys blwyddyn yn astudio ym Mhrifysgol Catania yn Sisili a'r Gyfadran Cyfieithu a Dehongli ym Mhrifysgol Genefa. Aeth ymlaen i ennill Rhagoriaeth yn ei MA Astudiaethau Cyfieithu yn […]

Darllen mwy
Gwasanaethau Iaith Busnes Adam Burman - Rheolwr Gyfarwyddwr

Mae Adam yn MBA llwyddiannus (Meistr mewn Gweinyddu Busnes), yn rhugl mewn Sbaeneg ar ôl byw ac astudio yn Seville (Sbaen), Madrid a San Sebastián (Gwlad y Basg) am nifer o flynyddoedd. Mae'n siarad sawl iaith Ewropeaidd, gan gynnwys Ffrangeg, Portiwgaleg a rhywfaint o Eidaleg. Ar ôl graddio gyda BA (Anrh) yn Sbaeneg, cwblhaodd ei MBA yn Kent Business yn ddiweddarach […]

Darllen mwy

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab