Sweden (svenska) yw'r ieithoedd a siaredir fwyaf eang yng Ngogledd yr Almaen. Hi yw iaith swyddogol Sweden ac mae hefyd yn iaith swyddogol yn y Ffindir a'r Undeb Ewropeaidd. Mae tua 10 miliwn o siaradwyr ledled y byd, gyda thua 95% wedi'u lleoli yn Sweden. Mae'n debyg iawn i Norwy ac, i raddau llai, Daneg. Mae'n disgyn o Hen Norwyeg, yr iaith a siaredir ledled Sgandinafia yn ystod oes y Llychlynwyr.

Mae gan yr wyddor Sweden 29 llythyren - mae'n defnyddio'r un wyddor â'r Saesneg gan ychwanegu å, ä a ö. Mae geirfa Sweden yn Almaeneg yn bennaf, ee 'mus' (llygoden) a 'kung' (brenin). Roedd geirfa bellach, fodd bynnag, yn enwedig crefydd a gwyddoniaeth, yn aml yn cael ei benthyca o'r Ffrangeg (parasoll, cigarrett) neu Saesneg (ffilm, ultimat), gan gymryd geiriau â gwreiddiau Lladin neu Roeg. Mae yna hefyd ychydig o eiriau benthyca Sweden a ddefnyddir yn Saesneg, fel smörgåsbord, Ombwdsmon a gravlax.

Sweden yw'r iaith Sgandinafaidd a astudir fwyaf dramor. Mae Sefydliad Sweden yn chwarae rhan bwysig mewn dysgu iaith mewn gwledydd eraill, yn enwedig cydweithredu â phrifysgolion tramor a chynnal cyrsiau haf. Oherwydd y nifer uchel o eiriau benthyca o Saesneg ac Almaeneg, mae siaradwyr ieithoedd Almaeneg o fantais.

Mae'n cael ei reoleiddio'n swyddogol gan Gyngor Iaith Sweden (Språkrådet), sy'n cynnwys Academi Sweden y mae ei gwaith yn cynnwys cyhoeddi geiriaduron a gramadegau swyddogol ar gyfer yr iaith. Mae yna hefyd gorff rheoleiddio ar gyfer Sweden yn y Ffindir (Sefydliad Ymchwil Ieithoedd y Ffindir), ac un o'i brif flaenoriaethau yw sicrhau bod yn ddealladwy gyda'r iaith a siaredir yn Sweden.

Arbenigwyr Cyfieithu Sweden

Mae Business Language Services Ltd. (BLS) yn arbenigo mewn cyfieithu Sweden (Saesneg i Sweden a Sweden i Saesneg). Mae gennym rwydwaith eang o gyfieithwyr Sweden cymwys, profiadol iawn, sydd ddim ond yn cyfieithu i'w mamiaith. Yn fwy na hynny, mae ein holl gyfieithiadau Sweden yn cael eu prawfddarllen gan ail ieithydd annibynnol. Mae gan BLS gronfa ddata helaeth o ddehonglwyr Sweden, a ddewiswyd yn ôl eu harbenigedd, gwybodaeth arbenigol, agwedd gyfeillgar a dibynadwyedd proffesiynol. Mae BLS hefyd yn gweithio gyda rhai o'r tiwtoriaid iaith Sweden gorau, gan ein galluogi i gynnig cyrsiau wedi'u teilwra i gyd-fynd â'ch union anghenion a gweddu i'ch ymrwymiadau gwaith parhaus.

Sicrhewch ddyfynbris Cyfieithu Sweden yma

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab