Rwseg (русский язык) yw iaith swyddogol Rwsia a Belarus ac fe'i siaredir yn eang ledled cyn-aelodau'r Undeb Sofietaidd, gan gynnwys yr Wcrain, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latfia ac Estonia. Mae hefyd yn un o ieithoedd swyddogol y Cenhedloedd Unedig. Amcangyfrifir bod 160 miliwn o siaradwyr brodorol a chyfanswm o 275 miliwn o siaradwyr ledled y byd, sy'n golygu mai hi yw'r bumed iaith fwyaf llafar yn y byd a'r iaith Slafaidd a siaredir fwyaf. Mae ganddo gysylltiad agos â Wcreineg a Belarwsia, ac fe'i defnyddir yn aml yn gyfnewidiol â nhw; mewn rhai ardaloedd mae iaith gymysg wedi esblygu (er enghraifft Trasianka, 'rhyng-iaith' Rwseg-Belarwseg).

Mae Rwseg yn defnyddio wyddor Cyrillig wedi'i haddasu gyda 33 llythyren. Gellir ei drawslythrennu gan ddefnyddio'r wyddor Ladin, er bod yr arfer hwn yn dod yn llai cyffredin wrth i amgodio cymeriad Unicode ddod ar gael yn ehangach. Dyfeisiwyd yr wyddor Cyrillig wreiddiol (a elwir yn 'Slafonaidd') yn y nawfed ganrif gan ddau genhadwr o Wlad Groeg.

Daeth benthyciadau cynnar o ieithoedd Almaeneg yn ogystal â Groeg Hen Eglwys Slafonaidd a Bysantaidd. Yn ystod cyfnod Ymerodraeth Rwseg, mabwysiadwyd geirfa arbenigol o ieithoedd Gorllewin Ewrop, ee geirfa lyngesol o'r Iseldireg. Mae cryn dipyn o eirfa fodern yn deillio o'r Saesneg, yn enwedig ym meysydd gwyddoniaeth a thechnoleg, ee компьютер (cyfrifiadur) a вебсайт (gwefan). Ymhlith y geiriau Saesneg sy'n deillio o Rwseg mae 'fodca', 'tsar' a 'sputnik'.

Fe wnaeth cyflawniadau gwleidyddol a gwyddonol Rwsia yng nghanol yr ugeinfed ganrif helpu i sefydlu Rwseg fel iaith fyd-eang fawreddog. Er gwaethaf ei hystyried yn draddodiadol yn iaith anodd ei dysgu, mae wedi dod yn fwy poblogaidd ymhlith dysgwyr iaith fel y mae wedi ennill mewn amlygrwydd rhyngwladol, a diolch i weithiau llenyddol uchel eu parch Tolstoy, Dostoevsky a Chekhov, ymhlith eraill.

Ysgrifennwyd Gramadeg cyntaf yr Iaith Rwsiaidd yng nghanol y ddeunawfed ganrif. Er gwaethaf ymdrechion i homogeneiddio'r iaith Rwsieg ar ôl 1900, mae yna nifer o dafodieithoedd y gellir eu categoreiddio'n fras i'r tri grŵp canlynol: 'Gogledd', 'Canolog' (gan gynnwys Moscow) a 'De'. Nod diwygiad sillafu mawr ym 1918 oedd dileu anghysondebau a symleiddio orgraff.

Sefydlwyd yr Academi Rwsiaidd gyntaf yn y ddeunawfed ganrif gan Catherine II o Rwsia. Y dyddiau hyn mae Sefydliad Iaith Rwseg Academi Gwyddorau Rwsia, a sefydlwyd ym 1944, yn rheoleiddio'r iaith Rwsieg.

Mae Business Language Services Ltd. (BLS) yn arbenigo mewn cyfieithu Rwseg (Saesneg i Rwseg a Rwseg i Saesneg). Mae gennym rwydwaith eang o gyfieithwyr Rwsiaidd proffesiynol, profiadol, cymwys iawn, sydd ddim ond yn cyfieithu i'w mamiaith. Yn fwy na hynny, mae ein holl gyfieithiadau Rwsiaidd yn cael eu prawfddarllen gan ail ieithydd annibynnol. Mae gan BLS gronfa ddata helaeth o ddehonglwyr Rwsiaidd, wedi'i dewis yn ôl eu harbenigedd, gwybodaeth arbenigol, agwedd gyfeillgar a dibynadwyedd proffesiynol. Mae BLS hefyd yn gweithio gyda rhai o'r tiwtoriaid iaith Rwsieg gorau, gan ein galluogi i gynnig cyrsiau wedi'u teilwra i gyd-fynd â'ch union anghenion a gweddu i'ch ymrwymiadau gwaith parhaus.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab