Rwmaneg (românǎ) yw iaith swyddogol Rwmania a Gweriniaeth Moldofa (lle y'i gelwir yn Moldofa am resymau gwleidyddol). Mae hefyd yn iaith swyddogol talaith ymreolaethol Vojvodina, Serbia, a'r Undeb Ewropeaidd. Amcangyfrifir bod 28 miliwn o siaradwyr ledled y byd. Gellir dod o hyd i leiafrifoedd Rwmania a chymunedau mewnfudwyr ledled y byd, yn fwyaf arbennig yn Sbaen, yr Eidal, yr Wcráin, Israel, Rwsia ac UDA. Fe'i dysgir fel iaith dramor mewn 43 o wledydd ledled y byd. Mae Rwmania hefyd yn aelod o'r Undeb Lladin, sefydliad rhyngwladol o wledydd sy'n defnyddio ieithoedd Romáwns, sy'n ceisio amddiffyn a hyrwyddo treftadaeth ddiwylliannol y byd dan ddylanwad Lladin.

Mae'r iaith Rwmaneg yn deillio o Ladin Vulgar o amser yr Ymerodraeth Rufeinig. Oherwydd ei leoliad daearyddol, prin y cafodd ei ddylanwadu gan ieithoedd Romáwns eraill tan ganol y bedwaredd ganrif ar bymtheg ac mae'n parhau i fod yn un o'r ieithoedd mwyaf unffurf yn Ewrop heddiw. Yr iaith agosaf at Rwmaneg mewn termau geirfaol yw Eidaleg, ac yna Ffrangeg a Chatalaneg. Fodd bynnag, ni ellir ystyried yr ieithoedd hyn yn gyd-ddealladwy.

Credir bod tua thraean o eirfa Rwmania yn deillio o ieithoedd Slafaidd, ac mae llawer mwy o eiriau mwy modern wedi'u 'benthyg' o ieithoedd Romáwns eraill, megis Ffrangeg ac Eidaleg (ee 'birou' ar gyfer 'desg / swyddfa'). Yn fwy diweddar, mae'r Saesneg wedi cael mwy o ddylanwad, gan roi benthyg geiriau fel 'football' (fotbal) a 'sandwich' (sandvis). Mae gan Rwmaneg 22 cytsain a 9 llafariad. Fodd bynnag, dim ond ym 1982 y cyflwynwyd y llythrennau 'k', 'q', 'w' ac 'y' i'r iaith ac fe'u defnyddir yn bennaf mewn geiriau benthyg fel 'yoga' a 'cilogram'.

Mae'r iaith Rwmaneg yn cael ei rheoleiddio gan y Academia Românǎ, fforwm diwylliannol ymreolaethol, a sefydlwyd ym 1866, ar gyfer hyrwyddo iaith a llenyddiaeth Rwmania, astudio hanes Rwmania ac ymgymryd ag ymchwil wyddonol.

Mae teyrnas hynafol Dacia yn cyfateb i Rwmania heddiw, Moldofa a gogledd Bwlgaria. Gorchfygodd yr Ymerodraeth Rufeinig y rhanbarth hwn a manteisio ar ei dyddodion mwyn cyfoethog, ond hwn oedd y rhanbarth cyntaf i gael ei adael. Y goncwest hon yw sylfaen gwreiddiau Rhufeiniaid. Ymsefydlodd gwahanol bobloedd yn yr ardal yn ddiweddarach, gan gynnwys y Gothiaid, yr Hyniaid a'r Otomaniaid. Cydnabuwyd Rwmania yn rhyngwladol fel gwladwriaeth annibynnol ym 1878, flwyddyn ar ôl hawlio annibyniaeth ar yr Ymerodraeth Otomanaidd.

Mae Transylvania yn meddiannu ardal fawr o Rwmania heddiw a dyma gartref ffuglennol Count Dracula, y fampir enwocaf yn y byd, a chartref go iawn ysbrydoliaeth ei awdur, Vlad the Impaler. Mae Vlad Dracul (Vlad the Dragon), fel y’i gelwid hefyd, yn dipyn o arwr gwerin yn Rwmania, ar ôl meddwl iddo ladd hyd at 100,000 o Dwrciaid Otomanaidd yn ystod eu goresgyniad.

Mae Business Language Services Ltd. (BLS) yn arbenigo mewn cyfieithu Rwmaneg (Saesneg i Rwmaneg a Rwmaneg i'r Saesneg). Mae gennym rwydwaith eang o gyfieithwyr Rwmania proffesiynol, profiadol iawn, sydd ddim ond yn cyfieithu i'w mamiaith. Yn fwy na hynny, mae ein holl gyfieithiadau Rwmania yn cael eu prawfddarllen gan ail ieithydd annibynnol. Mae gan BLS gronfa ddata helaeth o ddehonglwyr Rwmania, wedi'i dewis yn ôl eu harbenigedd, gwybodaeth arbenigol, agwedd gyfeillgar a dibynadwyedd proffesiynol. Mae BLS hefyd yn gweithio gyda rhai o'r tiwtoriaid iaith Rwmania gorau, gan ein galluogi i gynnig cyrsiau wedi'u teilwra i gyd-fynd â'ch union anghenion ac i weddu i'ch ymrwymiadau gwaith parhaus.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab