Rhowch eich manylion isod i gael dyfynbris. Fel arall, os hoffech chi ddefnyddio ein teclyn dyfynnu llawn cliciwch yma.  Uwchlwythwch y ffeil i'w chyfieithu (dewisol):

  DehongliCyfieithuHyfforddiant

  SYLWCH:

  Drwy nodi'ch e-bost cyswllt a'ch rhif ffôn yn ein ffurflen ddyfynbris, rydych yn cydsynio i Business Language Service gysylltu â chi drwy e-bost a/neu ffôn i drafod y cais a wnaethoch drwy ein gwefan.
  Mae ein polisïau GDPR llawn ar gael yma

  Rhai o'n Cwsmeriaid

   
   

  Adborth Cwsmer


  , Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

  Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

  Rhif TAW: 615891128

  Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab