Rhowch eich manylion isod. Pe byddai'n well gennych ddefnyddio ein teclyn dyfynnu cyflym cliciwch yma.

  Eich Enw (gofynnol)

  Eich E-bost (gofynnol)

  Rhif Ffon

  Cyfeiriad

  Cwmni

  Pa fath o gyfieithiad sydd ei angen arnoch chi?
  Cyfieithu ar sail TestunDehongli (Llefaru)You would like to offer your service to usArall

  Mae croeso i chi roi disgrifiad byr i ni os oes angen cyfieithiad testun arnoch chi:

  Iaith Ffynhonnell (O) *:

  Iaith Darged (I) *:

  Os dewisir Arall nodwch:

  Nifer y geiriau?:

  Pryd mae angen y Cyfieithiad:

  Rhowch unrhyw fanylion perthnasol eraill i'n helpu i ddarparu dyfynbris cywir i chi:

  Uwchlwythwch y ffeil i'w chyfieithu (dewisol):  SYLWCH:

  Drwy nodi'ch e-bost cyswllt a'ch rhif ffôn yn ein ffurflen ddyfynbris, rydych yn cydsynio i Business Language Service gysylltu â chi drwy e-bost a/neu ffôn i drafod y cais a wnaethoch drwy ein gwefan.
  Mae ein polisïau GDPR llawn ar gael yma

  Rhai o'n Cwsmeriaid

   
   

  Adborth Cwsmer


  , Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

  Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

  Rhif TAW: 615891128

  Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab