<!–

Ceisio eto

Cyflwyno Sgôr

Enw:

E-bost:

sgôr

amser

Sgôr:

Amser:

Achternaam:

->

AC_FL_RunContent (
'codebase', 'http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,0,0',
'lled', '800',
'uchder', '600',
'src', 'quizv3',
'ansawdd', 'uchel',
'pluginspage', 'http://www.adobe.com/go/getflashplayer',
'alinio', 'canol',
'chwarae', 'gwir',
'dolen', 'gwir',
'graddfa', 'showall',
'wmode', 'ffenestr',
'devicefont', 'ffug',
'id', 'cwisv3',
'bgcolor', '#fafafa',
'enw', 'cwisv3',
'bwydlen', 'gwir',
'allowFullScreen', 'ffug',
'allowScriptAccess', 'sameDomain',
'ffilm', 'https://businesslanguageservices.co.uk/test/quizv3',
'salign', ”
); // diwedd cod AC

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab