Yn ogystal ag ysgrifennu copi a dylunio, cyfieithu a chysodi, fel rhan o'n gwasanaethau cyfieithu marchnata bydd BLS yn trefnu i gael eich llenyddiaeth farchnata, cardiau busnes, datganiadau i'r wasg, llawlyfrau, ac ati wedi'u hargraffu'n broffesiynol.

Yn y modd hwn, byddwn yn cymryd rheolaeth lawn o'r broses gynhyrchu a bydd ein Rheolwr Prosiect yn gweithio'n agos gyda chi i sicrhau bod eich gofynion yn cael eu cwrdd yn llawn ac ar amser.

I drafod eich gofynion neu i gael dyfynbris, cliciwch yma neu ffoniwch 02920 667666.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab