Mae Perseg yn iaith Iranaidd gyda thua 110 miliwn o siaradwyr ledled y byd. Mae'n iaith swyddogol yn Iran (lle cyfeirir ati fel Farsi), Afghanistan (lle mae'n cael ei galw'n Dari) a Tajikistan (lle mae'n cael ei galw'n Tajice). Fodd bynnag, mae'n well gan yr Academi Iaith a Llenyddiaeth Bersiaidd yr enw Perseg. Mae yna hefyd boblogaethau sylweddol o siaradwyr Persiaidd mewn gwledydd fel Irac, Oman, yr Emiraethau Arabaidd Unedig a hyd yn oed UDA, lle cyfeirir at Los Angeles weithiau fel 'Tehrangeles' oherwydd y nifer uchel o fewnfudwyr o Iran sy'n byw yno. Yn hanesyddol, siaradwyd Perseg mewn gwledydd o'r Dwyrain Canol i India.

Roedd Perseg yn cael ei hystyried yn iaith ddiwylliannol - mewn gwirionedd, roedd barddoniaeth mewn Perseg yn rhan o draddodiad y llys mewn gwledydd fel Twrci ac India. Cwmni Dwyrain India Prydain a waharddodd ddefnyddio Perseg yn llys Mogul yn India ym 1837. Mae barddoniaeth Bersiaidd yn parhau i gael ei gwerthfawrogi heddiw: mae pennill gan y bardd Sa'di wedi'i ddyfynnu gan Barack Obama ac wedi'i arysgrifio yn y neuaddau y Cenhedloedd Unedig. Mae'r pennill yn pwysleisio bod yn rhaid i bobl helpu, empathi a gofalu am ei gilydd. Ei gyfieithiad yn Saesneg yw:

Mae bodau dynol yn aelodau o gyfanwaith,
wrth greu un hanfod ac enaid.
Os yw un aelod yn gystuddiol â phoen,
bydd aelodau eraill yn anesmwyth yn aros.
Os nad oes gennych unrhyw gydymdeimlad â phoen dynol,
Enw dynol na allwch ei gadw.

Mae Perseg wedi'i ysgrifennu mewn wyddor Arabeg sydd wedi'i haddasu gyda phedwar llythyren ychwanegol (6 llafariad a 22 cytsain i gyd). Mae yna hefyd 10 tafodiaith wahanol o Berseg yn cael eu siarad ledled y byd. Mae Perseg wedi dylanwadu'n drwm ar Berseg ac mae yna lawer o eiriau benthyca mewn Perseg o darddiad Arabeg, yn enwedig termau Islamaidd. Mae Ffrangeg hefyd wedi dylanwadu ar Bersieg, er enghraifft 'mersi' o'r 'merci' Ffrangeg, a ddefnyddir yn aml ar gyfer 'diolch'. Mae Perseg hefyd wedi cyfrannu rhai geiriau i'r iaith Saesneg, er enghraifft 'pistachio', 'saffrwm' a 'sbigoglys'. Yr enghraifft ysgrifenedig hynaf o Berseg yw'r Silindr Cyrus sy'n adrodd hanes concwest y Brenin Mawr Cyrus o Persia o Babilon yn 539 CC ac mae'n cael ei arddangos yn yr Amgueddfa Brydeinig.

Mae Business Language Services Ltd. (BLS) yn arbenigo mewn Persia cyfieithu (y ddau Saesneg i Berseg a Persia i'r Saesneg). Mae gennym rwydwaith eang o weithwyr proffesiynol cymwys, profiadol iawn Persia cyfieithwyr, sydd ddim ond yn cyfieithu i'w mamiaith. Yn fwy na hynny, ein Persia i gyd profir cyfieithiadau gan ail ieithydd annibynnol. Mae gan BLS gronfa ddata helaeth o Persia dehonglwyr, wedi'u dewis yn ôl eu harbenigedd, gwybodaeth arbenigol, agwedd gyfeillgar a dibynadwyedd proffesiynol. Mae BLS hefyd yn gweithio gyda rhai o'r goreuon Persia tiwtoriaid iaith, gan ein galluogi i gynnig cyrsiau wedi'u teilwra i chi i gyd-fynd â'ch union anghenion ac i weddu i'ch ymrwymiadau gwaith parhaus.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab