Business Language Services Welsh in Elden Ring!

The Souls games created by FromSoftware have always been heavily centred around Celtic legend and have never shied away from using Welsh aspects in they’re games. In previous games the name ‘Gwyn’ or some variation of it has been used on several occasions and the latest entry in the Souls franchise is no different – […]

Darllen mwy
Why English is one of the most challenging languages to learn

TikTok star Stage Door Johnny (stage_door_johnny) has made a name for himself creating content about the English Language on the app TikTok. The app has soured in popularity over the last few years and was quickly dubbed the new ‘Vine’ of social media apps. There is a very wide variety of content on the app, […]

Darllen mwy
Business Language Services Are you Bilingual?

Defining bilingualism is an issue which has plagued linguists for decades. While it’s estimated that half of the world’s population is bilingual, its definition varies. The traditional definition of bilingualism was defined by Leonard Bloomfield as “the native-like control of two languages”. This however is rare and a rather strict rule on what makes someone […]

Darllen mwy
Business Language Services Sally Rooney refuses Hebrew translation of Beautiful World, Where Are You

Having had her previous 2 books, Conversations with Friends and Normal People translated into Hebrew, this time around things are a little different. Acclaimed Irish author Sally Rooney is refusing to have her book translated into Hebrew in protest of the current human rights issues in Palestine. But it’s not as bad as it sounds. […]

Darllen mwy
Business Language Services Squid Game - Do linguistic issues mean you're watching a different show?

With the release of the new hit show Squid Game, a conversation has surfaced about the accuracy of the English Dub. This is not the company’s first attempt at a dub like this and certainly won’t be their last. But why has this show in particular sparked such controversy? With a number of things to […]

Darllen mwy
Cyfieithu Peiriant Gwasanaethau Iaith Busnes: Robot ydw i!

Cyfieithu Peiriant: Yr Apocalypse Iaith Robotig Mae yna lawer o siarad yn mynd o gwmpas am Gyfieithu Peiriant: pa mor dda yw e? A yw'n wirioneddol werth chweil? A fydd yn rhagori ar ddynoliaeth yn y celfyddydau ieithyddol, gan achosi rhyw fath o apocalypse robotig, iaith yn y pen draw? Ddim yn debyg. O leiaf ddim unrhyw amser yn fuan. Ond, er efallai ein bod ni'n dal i gael […]

Darllen mwy
Cyfieithu Peiriant Gwasanaethau Iaith Busnes: Robot ydw i!

Cyfieithu Peiriant: Yr Apocalypse Iaith Robotig Mae yna lawer o siarad yn mynd o gwmpas am Gyfieithu Peiriant: pa mor dda yw e? A yw'n wirioneddol werth chweil? A fydd yn rhagori ar ddynoliaeth yn y celfyddydau ieithyddol, gan achosi rhyw fath o apocalypse robotig, iaith yn y pen draw? Ddim yn debyg. O leiaf ddim unrhyw amser yn fuan. Ond, er efallai ein bod ni'n dal i gael […]

Darllen mwy
Gwasanaethau Iaith Busnes Stanley Unwin & #039; s Iaith Gomig: Unwinese

  Stanley Unwin: Cyrchwyd 12/08/2018 http://shootingparrots.co.uk/2018/05/30/u-is-for-stanley-unwin-2/ Gobbledygook Mae'r ffilm, Chitty Chitty Bang Bang, yn enwog i lawer pethau, yn anad dim y car, ond mae'n cynnwys actor penodol sy'n ymddangos fel petai'n siarad mewn gobbledygook ac nad yw'r actor hwnnw'n neb llai na Stanley Unwin. Diffinnir Gobbledygook fel iaith sydd naill ai'n annealladwy […]

Darllen mwy
Gwasanaethau Iaith Busnes Tafodiaith Norfolk

Tafodiaith Norfolk Mae'n eithaf cyffredin darllen erthyglau sy'n canolbwyntio ar adfywiad yr iaith Gernyweg neu'r cynnydd mewn siaradwyr Cymraeg. Yn hytrach llai adnabyddus yw bod gan Norfolk ei dafodiaith ei hun hefyd, a gafodd ei philsio yn enwog ar y teledu mewn rhaglenni fel All the King's Men, lle roedd trigolion Norfolk yn swnio'n debycach i […]

Darllen mwy
Gair y Flwyddyn Gwasanaethau Iaith Busnes 2018

Geiriaduron Rhydychen Gair y Flwyddyn Yn dilyn poethder ar sodlau 'hunlun', 'ôl-wirionedd' ac 'omnishambles', mae Geiriadur Rhydychen wedi dyfarnu'r teitl 'Gair y Flwyddyn' i'quaquake '. Mae Geiriaduron Rhydychen yn diffinio'r Gair y Flwyddyn hwn fel 'newid diwylliannol, gwleidyddol neu gymdeithasol sylweddol sy'n deillio o weithredoedd neu ddylanwad pobl ifanc'. Defnydd […]

Darllen mwy

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab