Rydym yn cynnig cyfieithu o ac i mewn i bron pob iaith a ddefnyddir heddiw. Ni waeth o ble yn y byd y mae eich dogfen yn dod, gallwn ei chyfieithu i chi.

Mae Business Language Services yn gweithio gyda chwsmeriaid sydd angen cyfieithu a lleoleiddio dogfennau yn holl brif ieithoedd y byd. Gyda dros 1,000 o gyfieithwyr brodorol, profiadol a diwydiant-benodol wedi'u lleoli mewn dros 30 o wledydd ledled y byd, rydym yn hyderus y gallwn drin eich holl anghenion iaith.

Os na allwch ddod o hyd i'r iaith yr ydych yn chwilio amdani, ffoniwch ni ar 02920 667666 neu cysylltwch â ni trwy e-bost yn info@businesslanguageservices.co.uk

Mae'r ieithoedd y gofynnir inni amlaf yn cynnwys:

Rydym hefyd yn trin llu o ieithoedd eraill, mwy arbenigol, gan gynnwys Pwnjabeg, Guajarati, Somalïaidd, Lladin, Gaeleg a Mohawk. Mewn gwirionedd, mae'r rhestr o ieithoedd rydyn ni'n gweithio gyda nhw mor hir fel na allwn ni eu rhestru i gyd yma, felly rhowch alwad i ni ar 02920 667666 neu cysylltwch â ni trwy e-bost yn info@businesslanguageservices.co.uk os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab