Yn 2003 enillodd Gwasanaethau Iaith Busnes y National Gwobrau Hyfforddiant Iaith - mae ein hyfforddiant iaith yn siarad drosto'i hun!

Sefydlwyd Business Language Services (BLS) Ltd. yng Nghymru, yn y Fenni, a symudodd i Gaerdydd ym mis Mawrth 2010. Rydym yn falch iawn o'n gwreiddiau Cymreig. Dau o'n cwsmeriaid, Cynulliad Cymru a Cyngor Caerdydd, wedi dweud wrthym eu bod wedi galw arnom i ddechrau am eu cyfieithu a hyfforddiant iaith anghenion oherwydd ein bod wedi ein lleoli yng Nghymru, yna fe wnaethant aros gyda ni oherwydd ansawdd ein gwasanaethau. Ers i BLS ddechrau, bu a Cymraeg cydweithiwr yn ein tîm mewnol.

P'un a oes angen Cymraeg arnoch at ddibenion gwaith a busnes neu am resymau personol ac ymwybyddiaeth ddiwylliannol, gallwn ddarparu hyfforddiant Cymraeg ar sail un i un neu mewn grwpiau bach. Cyfeiriwch at ein tudalen Sefydliad Hyfforddi i gael disgrifiad o sut y byddem yn sefydlu'ch cwrs.

  Gallwn drefnu'r cyrsiau canlynol i chi:

 • Cyflwyniad cyflym i swydd Cymraeg (10 awr):
  Nod y cwrs byr hwn (5 sesiwn o 2 awr) yw eich arfogi â digon o sgiliau i gyfarch eich cwsmeriaid a'ch cydweithwyr sy'n siarad Cymraeg neu ateb y ffôn yn Gymraeg.
 • Ac ar gyfer anghenion mwy cynhwysfawr, mae gennym y canlynol ar gael:

 • Hyfforddiant porthiant diferu:
  Mae sesiynau hyfforddi wythnosol rheolaidd sy'n para dwy awr yn gyffredinol, dros ugain wythnos neu fwy, yn aml yn ddelfrydol pan nad oes brys i ddysgu iaith.
 • Cyrsiau dwys:
  Mae diwrnodau dwys (6 awr y dydd, wedi'u trefnu fel wythnos lawn neu weithdai rheolaidd) yn dda pan fydd angen cyflawni lefel benodol erbyn dyddiad penodol, efallai oherwydd rôl newydd neu fel 'cic-gychwyn' i a cwrs hyfforddi porthiant diferu. Mae aelodau staff a rheolwyr prysur yn aml yn ei chael hi'n haws gwagio wythnos o'u dyddiadur a dianc rhag canu ffonau i ymgolli yn y broses dysgu iaith.
 • Cyrsiau lled-ddwys:
  Yn debyg i'n cyrsiau dwys ond trefnir hyfforddiant fel cyfres o hanner diwrnod (sesiynau 3 awr).

Ein holl Cyrsiau Cymraeg rhoi pwyslais ar ynganu ac ymwybyddiaeth ddiwylliannol.

I drafod eich gofynion neu i gael dyfynbris, llenwch y ffurflen isod neu ffoniwch 02920 667666.

  Eich Enw (gofynnol)

  Eich E-bost (gofynnol)

  Rhif Ffon

  Iaith o Ddiddordeb

  Dy neges

  [cf7sr-simple-recaptcha]

  NODIADAU PWYSIG

  Trwy nodi'ch e-bost cyswllt a'ch rhif ffôn yn ein ffurflen ddyfynbris rydych yn cydsynio i'r Gwasanaethau Iaith Busnes gysylltu â chi trwy e-bost a / neu ffôn i drafod y dyfynbrisiau rydych chi wedi'u cael o'n gwefan. Ein llawn Mae polisïau GDPR ar gael yma

  Rhai o'n Cwsmeriaid

   
   

  Adborth Cwsmer


  , Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

  Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

  Rhif TAW: 615891128

  Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab