EIN CANOLFAN HYFFORDDIANT CYFARTAL LLAWN YN CARDIFF

Mae ein canolfan llawn offer wedi'i lleoli mewn cwrt hanesyddol hyfryd, yng nghanol Caerdydd. Rydyn ni ychydig lathenni i ffwrdd o Stadiwm y Mileniwm a thaith gerdded pum munud o'r orsaf reilffordd ganolog.

Mae gennym dair ystafell sy'n ymroddedig i hyfforddiant:

- un ystafell i lawr y grisiau, a all eistedd hyd at 6 myfyriwr yn gyffyrddus
- ystafell hyfforddi fach i fyny'r grisiau ar gyfer sesiynau un i un neu un i ddau
- ystafell hyfforddi fawr a all eistedd hyd at 12 myfyriwr yn gyffyrddus

Mae gan ein hystafelloedd offer llawn gyda dodrefn modern a chadeiriau cyfforddus, yr holl offer addysgu arferol, llyfrgell gynhwysfawr o ddeunydd addysgu mewn sawl iaith a chysylltiad Wi-Fi.

P'un a yw'ch gwers yn para 2 awr neu ddiwrnod cyfan, byddwn yn darparu lluniaeth i chi a bydd y staff mewnol bob amser yma i helpu.

I drafod eich gofynion neu i gael dyfynbris, anfonwch e-bost atom yn info@businesslanguageservices.co.uk neu ffoniwch 02920 667666.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab