Dros y blynyddoedd rydym wedi adeiladu cronfa ddata gynhwysfawr o diwtoriaid dibynadwy, wedi'u dewis yn ofalus ar sail cymwysterau a phrofiad.

Rydym yn dilyn proses drylwyr, i sicrhau ein bod yn ymddiried eich hyfforddiant i athrawon cymwys a gwybodus, sydd hefyd yn ddigon hyblyg i addasu i'ch cyfyngiadau amser, ac yn ddyfeisgar er mwyn cyd-fynd â'ch steil dysgu.

Wrth recriwtio tiwtoriaid newydd, rydyn ni'n edrych ar eu CV yn gyntaf, yna, os ydyn ni'n hapus gyda'r hyn rydyn ni'n ei ddarllen, rydyn ni'n eu gwahodd am gyfweliad. Mae'r ddau Rheolwr Hyfforddiant Iaith a'r Cyfarwyddwr sy'n gyfrifol am hyfforddiant sy'n ei gyflawni. Yn dilyn cyfweliad llwyddiannus, rydyn ni bob amser yn gofyn i'r tiwtor ddarparu dau neu dri geirda i ni.

Cyn anfon tiwtor ar ei aseiniad cyntaf ar gyfer Gwasanaethau Iaith Busnes (BLS), rydym yn cynnal sesiwn sefydlu. Manteisiwn ar y cyfle hwn i ddangos iddynt ein methodoleg, y taflenni gwaith a'r adnoddau a ddyluniwyd gan BLS yn ogystal â'n llyfrgell o adnoddau cyhoeddedig a dogfennau a gwefannau ar-lein. Maent yn rhydd i ddefnyddio unrhyw un o'r rhain i ddysgu eu dosbarthiadau. Rydym yn cynnig cefnogaeth iddynt trwy gydol y cwrs os oes angen deunydd ychwanegol wedi'i deilwra arnynt.

Unwaith y bydd tiwtor wedi'i benodi gyntaf, byddwn bob amser yn arsylwi un o'u dosbarthiadau ac yn cael adborth gan y myfyrwyr.

Mae'r weithdrefn hon yn gwarantu y byddwch mewn dwylo diogel ac yn gwneud y gorau o'ch hyfforddiant gyda ni.

Trafodwch eich gofynion neu gael dyfynbris, neu ffoniwch 02920 667666.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab