Hyfforddiant Ieithoedd Tramor

Yn 2003 enillodd Gwasanaethau Iaith Busnes yr Iaith Genedlaethol Gwobrau Hyfforddi - ein hyfforddiant iaith dramor yn siarad drosto'i hun!

Dysgu iaith arall mae ganddo lawer o fanteision: gallwch ddod o hyd i'ch ffordd o amgylch gwledydd newydd; gallwch wneud galwadau ffôn a deall e-byst neu ddogfennau ysgrifenedig eraill sy'n gysylltiedig â gwaith; gallwch ddarllen datganiadau i'r wasg ac erthyglau papur newydd mewn a iaith newydd; gallwch gynnal busnes gyda a gwneud cyflwyniadau i cleientiaid tramor; ond efallai orau oll, gallwch chi wir ddod i adnabod eich cydweithwyr gwaith tramor a chleientiaid, a byddant yn gwerthfawrogi eich bod wedi gwneud yr ymdrech. Yn heddiw yn uchel byd busnes cystadleuol, mae pethau bach yn mynd yn bell!

Pam Dewis BLS ar gyfer Dysgu?

Mae BLS yn cynnig dull cwbl hyblyg tuag at dysgu iaith. Rydym yn deall bod pobl yn elwa o ddysgu iaith mewn ffordd sy'n addas iddyn nhw, ar eu cyflymder eu hunain, ar amser ac ar ddiwrnod sy'n gweddu i'w hamserlen waith. Mae ein hyfforddwyr proffesiynol sylweddoli y gallai rhai pobl fod wedi cael profiadau gwael yn yr ysgol ac yn wyliadwrus o'r gair 'gramadeg', tra bod eraill yn awyddus i wybod sut mae iaith yn cael ei rhoi at ei gilydd. Nod BLS yw sicrhau bod unrhyw hyfforddiant iaith dramor rydych chi'n ymgymryd â ni yn bleserus ac yn effeithiol.

Cyrsiau Ieithoedd Tramor

Yr ieithoedd tramor y gofynnir amdanynt amlaf yw Ffrangeg, Almaeneg, Sbaeneg, Eidaleg, Tsieinëeg Mandarin ac Arabeg ond gallwn ni hefyd trefnu hyfforddiant mewn llawer o ieithoedd eraill, megis Iseldireg, Pwyleg a Japaneeg i enwi ond ychydig.

I drafod eich gofynion neu i gael dyfynbris, llenwch y ffurflen isod neu ffoniwch 02920 667666.

  Eich Enw (gofynnol)

  Eich E-bost (gofynnol)

  Rhif Ffon

  Iaith o Ddiddordeb

  Dy neges

  [cf7sr-simple-recaptcha]

  NODIADAU PWYSIG

  Trwy nodi'ch e-bost cyswllt a'ch rhif ffôn yn ein ffurflen ddyfynbris rydych yn cydsynio i'r Gwasanaethau Iaith Busnes gysylltu â chi trwy e-bost a / neu ffôn i drafod y dyfynbrisiau rydych chi wedi'u cael o'n gwefan. Ein llawn Mae polisïau GDPR ar gael yma

  Rhai o'n Cwsmeriaid

   
   

  Adborth Cwsmer


  , Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

  Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

  Rhif TAW: 615891128

  Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab