Ynglŷn â Hyfforddiant Iaith Busnes

Dechreuodd Business Language Services (BLS) Ltd. fel a hyfforddiant iaith sefydliad fwy na 25 mlynedd yn ôl, gan drefnu a darparu cyrsiau ar gyfer rhai o brif chwaraewyr y diwydiannau dur a modurol sydd wedi'u lleoli yn ardal De Cymru. Roedd angen i'w staff a'u rheolwyr allu cyfathrebu â'u cymheiriaid tramor, i 'wneud yr ymdrech' i ddechrau ac wedi hynny i gynnal trafodaethau yn yr iaith dramor eu hunain. Mae ein cyfieithu datblygodd yr adran o ganlyniad naturiol i hyn, gyda'r un cleient yn aml angen y ddau.

Cyrsiau Hyfforddiant Iaith

Heddiw mae ein portffolio o gwsmeriaid yn cynnwys diwydiannau gweithgynhyrchu (fferyllol, offer meddygol, offer milwrol) yn ogystal â chwmnïau sy'n seiliedig ar wasanaeth (yn y sectorau bancio a TG) a sefydliadau'r llywodraeth fel Cynulliad Cymru a'r Swyddfa Eiddo Deallusol.

Byddwn yn datblygu datrysiad wedi'i wneud yn arbennig ar gyfer eich holl anghenion hyfforddi, yn seiliedig ar y nodweddion allweddol canlynol:

 • Grwpiau un i un a grwpiau bach (gellir darparu ar gyfer grwpiau mwy hefyd)
 • Hyfforddiant pwrpasol, ar gyfer anghenion cyffredinol ac arbenigol, ar adeg sy'n addas i chi
 • Cyflwyno neu hyfforddiant mewn cwmni a gynhelir yn ein canolfan llawn offer yng Nghaerdydd
 • Sawl fformat astudio: sesiynau wythnosol, wythnosau lled-ddwys neu ddwys, diwrnodau lled-ddwys neu ddwys
 • Dewis eang o ieithoedd: ieithoedd tramor mwyaf cyffredin (Ffrangeg, Almaeneg, Sbaeneg, Eidaleg, Tsieineaidd, Arabeg, a llawer mwy) yn ogystal â Saesneg fel iaith dramor.
 • Hyfforddiant Cymraeg ac ymwybyddiaeth ddiwylliannol.
 • Athroniaeth a methodoleg addysgu sy'n seiliedig ar gyfathrebu
 • Dadansoddiad manwl o'ch anghenion a'ch lefel cychwyn
 • Detholiad gofalus o'n hathrawon

I drafod eich gofynion neu i gael dyfynbris, llenwch y ffurflen isod neu ffoniwch 02920 667666.

  Eich Enw (gofynnol)

  Eich E-bost (gofynnol)

  Rhif Ffon

  Iaith o Ddiddordeb

  Dy neges

  [cf7sr-simple-recaptcha]

  NODIADAU PWYSIG

  Trwy nodi'ch e-bost cyswllt a'ch rhif ffôn yn ein ffurflen ddyfynbris rydych yn cydsynio i'r Gwasanaethau Iaith Busnes gysylltu â chi trwy e-bost a / neu ffôn i drafod y dyfynbrisiau rydych chi wedi'u cael o'n gwefan. Ein llawn Mae polisïau GDPR ar gael yma

  Rhai o'n Cwsmeriaid

   
   

  Adborth Cwsmer


  , Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

  Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

  Rhif TAW: 615891128

  Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab