Gwasanaeth Cyfieithu o Ansawdd Uchel

Business Language Services (BLS) yn darparu gwasanaeth cyfieithu cyfrinachol cyflym o ansawdd uchel ar gyfraddau cystadleuol. Rydym yn gweithio'n agos gyda chi i sicrhau ein bod yn deall eich cwmni a'i gynhyrchion. Rydym yn gallu adeiladu geirfaoedd a therfynau, â llaw a thrwy ddefnyddio meddalwedd arbenigol, a thrwy hynny sicrhau bod geiriau ac ymadroddion allweddol yn cael eu cyfieithu yn gyson ym mhob iaith, bob tro.

Gwasanaethau Ieithyddol

Mae BLS wedi'i gyfarparu'n llawn i reoli unrhyw brosiect amlieithog, o feichiogi a dyluniad cychwynnol hyd at gyflwyno'r dogfennau terfynol wedi'u cyfieithu mewn bron unrhyw fformat. Byddwn yn lleoleiddio eich llenyddiaeth meddalwedd, cynnyrch a gwerthiant i sicrhau eu bod wedi'u teilwra i'r gwledydd a'r marchnadoedd perthnasol. Gydag ychydig dros 25 mlynedd fel darparwr gwasanaethau iaith, rydym yn falch o allu cynnig ystod eang o wasanaethau i fynd i'r afael â'r holl ofynion.

Y craidd gwasanaethau iaith a gynigir gan BLS yn cynnwys:

Gwasanaethau Cyfieithu

Rydym yn deall bod eich llenyddiaeth yn cynrychioli eich cwmni dramor, felly mae ansawdd o'r pwys mwyaf. BLS…

Gwasanaethau Dehongli

Mae dehongli'n cynnwys y gair llafar, a gall dewis y dehonglydd cywir wneud byd o wahaniaeth. P'un ai ar gyfer…

Hyfforddiant Iaith

Dechreuodd Business Language Services (BLS) Ltd. fel sefydliad hyfforddi iaith fwy na 15 mlynedd yn ôl…

Gwasanaethau Iaith Busnes Gwasanaethau Iaith

Prawfddarllen

Dim ond ar gyfieithu dynol yr ydym yn dibynnu byth, ac mae'r un broses yn berthnasol gyda'n gwasanaethau golygu a phrawfddarllen.

Trawsgrifio

Rydym yn deall pa mor bwysig i chi a'ch cwmni yw cynhyrchu trawsgrifiadau cywir yn gyflym…

Troslais

Mae gan BLS brofiad sylweddol o gyfieithu sgriptiau a darparu recordiadau iaith dramor ar gyfer teithiau tywys o amgylch dinasoedd mawr.

Gwasanaethau Iaith Busnes Gwasanaethau Iaith

Cyhoeddi Penbwrdd

Dechreuodd Business Language Services (BLS) Ltd. fel sefydliad hyfforddi iaith fwy na 15 mlynedd yn ôl…

Argraffu

Gall BLS drefnu i gael eich tymheredd, cardiau busnes, datganiadau i'r wasg, llawlyfrau, ac ati wedi'u hargraffu'n broffesiynol.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab