Corea (한국말) yw iaith swyddogol De a Gogledd Corea, a siaredir gan oddeutu 78 miliwn o bobl ledled y byd. Mae hefyd yn iaith swyddogol ynghyd â Tsieinëeg yn Yanbian, yng Ngweriniaeth Pobl Tsieina. Mae yna nifer o enwau gwahanol ar yr iaith yn Coreeg, yn bennaf yn seiliedig ar yr enwau rhanbarthol ar gyfer Korea: Hangungmal, neu Hangugeo yn fwy ffurfiol, yw'r enw mwyaf cyffredin a ddefnyddir yn Ne Korea, neu Gugeo (sy'n golygu 'iaith genedlaethol'). Yng Ngogledd Corea gelwir yr iaith fel arfer Chosŏnmal, neu Chosŏnŏ yn fwy ffurfiol. Mae Koreans yn yr hen Undeb Sofietaidd yn ei alw Goryeomal. Mae yna sawl tafodiaith Corea ond mae'r rhain i gyd yn ddealladwy i'r ddwy ochr.

Y system ysgrifennu ffonetig a ddefnyddir heddiw, Hangul, a gomisiynwyd yn y bymthegfed ganrif gan Sejong the Great. Yn flaenorol roedd y system o hanja ei ddefnyddio (yn seiliedig ar gymeriadau Tsieineaidd), sydd wedi diflannu heddiw gan mwyaf, er bod ysgolion yn Ne Korea yn dal i ddysgu nifer o hanja cymeriadau. Hyd at yr 1980au, roedd Corea fel arfer yn cael ei ysgrifennu o'r top i'r gwaelod, o'r dde i'r chwith (yn unol â'r system Tsieineaidd), ond nawr mae'n llawer mwy cyffredin iddi gael ei hysgrifennu o'r chwith i'r dde.

Mae'r eirfa graidd yn cynnwys geiriau brodorol Corea, ond benthycir cyfran sylweddol o'r Tsieinëeg. Cafwyd rhai benthyciadau hefyd o Fongoliaid a Sansgrit, ymhlith eraill. Yn fwy diweddar mae benthyciadau o'r Saesneg wedi dod yn fwy cyffredin. Daw rhai o'r rhain yn anuniongyrchol, trwy Japaneeg. Defnyddir llawer o fenthyciadau Saesneg yn wahanol mewn Corëeg, er enghraifft 'gwasanaeth' (서비스) sy'n golygu 'ar y tŷ'. Mae geiriau Corea cyfyngedig wedi'u mabwysiadu yn Saesneg; yr enwocaf mae'n debyg yw 'taekwondo' (태권도).

Mae cyrff rheoleiddio ar gyfer yr iaith yn Ne a Gogledd Corea. Mae Sefydliad Cenedlaethol yr Iaith Corea wedi bod yn gweithredu fel rheolydd iaith er 1991 yn Ne Korea. Mae Sefydliad Iaith Academi y Gwyddorau Cymdeithasol yn cyfateb i Ogledd Corea. Ers Rhyfel Corea (1950-1953), mae gwahaniaethau yn amrywiadau Gogledd a De yr iaith, gan gynnwys ynganiad, sillafu a geirfa, wedi datblygu. Mae gan Ogledd Corea dueddiad i ffafrio geiriau brodorol yn hytrach na benthyciadau tramor.

Mae Business Language Services Ltd. (BLS) yn arbenigo mewn cyfieithu Corea (Saesneg i Coreeg a Chorea i Saesneg). Mae gennym rwydwaith eang o gyfieithwyr Corea proffesiynol profiadol, cymwys iawn, sydd ddim ond yn cyfieithu i'w mamiaith. Yn fwy na hynny, mae ein holl gyfieithiadau Corea yn cael eu prawfddarllen gan ail ieithydd annibynnol. Mae gan BLS gronfa ddata helaeth o ddehonglwyr Corea, a ddewiswyd yn ôl eu harbenigedd, gwybodaeth arbenigol, agwedd gyfeillgar a dibynadwyedd proffesiynol. Mae BLS hefyd yn gweithio gyda rhai o'r tiwtoriaid iaith Corea gorau, gan ein galluogi i gynnig cyrsiau wedi'u teilwra i gyd-fynd â'ch union anghenion a gweddu i'ch ymrwymiadau gwaith parhaus.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab