Iaith Eidaleg 

Eidaleg yn cael ei siarad fel iaith frodorol gan oddeutu 70 miliwn o bobl. Mae'n iaith swyddogol yn yr Eidal, San Marino, y Swistir a Dinas y Fatican, ond mae hefyd yn cael ei siarad yn eang ledled Malta, Croatia, Slofenia, Ffrainc (yn enwedig Corsica) ac mewn mannau eraill. Yn deillio o Ladin Vulgar, hi yw'r iaith Rhamant agosaf at Ladin o hyd, yn enwedig o ran geirfa.

Cafodd yr Eidal ei safoni gyntaf tua dechrau'r bedwaredd ganrif ar ddeg, trwy Dante Alighieri sydd bellach yn fyd-enwog 'Commedia La Divina'. Tan hynny, roedd nifer o ysgolion llenyddiaeth rhanbarthol cystadleuol, gan y byddai ysgrifenwyr yn cynhyrchu gweithiau yn eu tafodieithoedd eu hunain. Mae yna lawer o wahanol dafodieithoedd o hyd ledled yr Eidal, gyda phob dinas â'i hamrywiad ei hun - gelwir y rhain yn fwy cywir fel 'Eidaleg ranbarthol'. Cydnabyddir rhai fel eu grwpiau iaith eu hunain, ee Sicilian a Fenisaidd, ac maent yn aml yn annealladwy. Yr 'Accademia della Crusca' (corff deddfwriaethol swyddogol ar gyfer y Iaith Eidaleg) ei sefydlu yn Fflorens ym 1583 a'r cyntaf Geiriadur Eidaleg ei gyhoeddi ym 1612.

Mae RAI (Radiotelevisione Italiana) yn cyfateb yn Eidal i'r BBC (Corfforaeth Ddarlledu Prydain) ar gyfer y DU; y darlledwr sy'n eiddo i'r wladwriaeth, gyda nifer o orsafoedd teledu a radio, yw'r cwmni teledu mwyaf yn yr Eidal. 'La Repubblica' yw'r papur newydd cenedlaethol Eidalaidd a ddarllenir fwyaf.

Mae Business Language Services Ltd. (BLS) yn arbenigo mewn cyfieithu Eidaleg (y ddau Cyfieithiad Saesneg i Eidaleg a Cyfieithiad Eidaleg i Saesneg). Mae gennym rwydwaith eang o bobl gymwys, profiadol iawn cyfieithwyr Eidaleg proffesiynol, sydd ddim ond yn cyfieithu i'w mamiaith. Yn fwy na hynny, ein holl Cyfieithiadau Eidaleg i Saesneg yn cael eu prawfddarllen gan ail ieithydd annibynnol. Mae gan BLS gronfa ddata helaeth o Dehonglwyr Eidaleg, wedi'u dewis yn ôl eu harbenigedd, gwybodaeth arbenigol, agwedd gyfeillgar a dibynadwyedd proffesiynol. Mae BLS hefyd yn gweithio gyda rhai o'r goreuon Iaith Eidaleg tiwtoriaid, gan ein galluogi i gynnig cyrsiau wedi'u teilwra i gyd-fynd â'ch union anghenion ac i weddu i'ch ymrwymiadau gwaith parhaus.

Os oes angen gwasanaeth iaith Eidaleg proffesiynol arnoch chi, cysylltwch â ni dros y ffôn + 44 (02920) 667666 neu drwy e-bost i info@businesslanguageservices.co.uk. Byddwn yn hapus i helpu.

Os hoffech ddysgu mwy am Gyfieithu Eidaleg, beth am edrych ar ein Cyfieithiad Eidaleg adran?

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab