Boed hynny ar gyfer taith ffatri, cyfarfod bach neu gynhadledd fawr, amlieithog, BLS yn gallu darparu'r ystod lawn o dehongli ac offer clyweledol gan gynnwys:

  • bythau gwrthsain
  • meicroffonau bwrdd gwaith, darllenfa, clip-tei a chrwydrol
  • clustffonau a derbynyddion
  • Systemau PA
  • systemau recordio
  • taflunyddion a sgriniau data
  • llwyfannu
  • goleuo

Bydd rheolwr ein cynhadledd yn cynnal ymweliad safle cyn y digwyddiad a bydd ein technegwyr profiadol yn sefydlu, profi a gweithredu'r offer i roi tawelwch meddwl llwyr i chi.

I drafod eich gofynion neu i gael dyfynbris, cliciwch yma neu ffoniwch 02920 667 666.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab