Mae Business Language Services Ltd. yn darparu dehonglwyr ar yr un pryd ac yn olynol ar gyfer cynadleddau ledled y byd. Gallwn hefyd gyflenwi bythau dehonglydd, derbynyddion / clustffonau is-goch a dirprwyo meicroffonau, oni bai bod gennych offer addas eisoes ar waith.

A ddylech chi ddewis Business Language Services dyrennir cydlynydd cynhadledd pwrpasol i chi a fydd yn sicrhau bod eich gofynion dehongli yn cael eu bodloni. Rydym yn ymfalchïo mewn darparu gwasanaeth cyflawn - o drefnu dehonglwyr, technegwyr i ddarparu offer a llety.

Mae pob un o'n dehonglwyr cynhadledd yn gymwys ac yn brofiadol ac yn aelodau o gyrff fel AIIC, Cymdeithas Cwmnïau Cyfieithu (ATC) a'r Sefydliad Cyfieithu a Dehongli (ITI). Ar ben hynny, mae pob un o'n dehonglwyr cynhadledd yn cael eu fetio gan BLS i sicrhau'r ansawdd rydych chi'n ei ddisgwyl.

Cynllunio'ch cynhadledd

Bydd eich cydlynydd cynhadledd ymroddedig:

  • Dehonglwyr llyfrau
  • Trefnu gofynion teithio a llety
  • Trefnu offer addas

Er mwyn helpu i baratoi eich dyfynbris, byddem yn gwerthfawrogi'r canlynol:

  • Lleoliad y lleoliad
  • Dyddiadau Digwyddiad
  • Angen cyfuniadau iaith
  • Nifer y cynrychiolwyr

Ar y diwrnod

  • Mae technegydd yn bresennol i reoli offer
  • Byddwn yn cyflenwi cydlynydd ar y safle

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab