Gwasanaethau Dehongli

Mae dehongli'n cynnwys y gair llafar, a gall dewis y dehonglydd cywir wneud byd o wahaniaeth. P'un ai ar gyfer cyfarfod busnes neu daith ffatri, achos llys, ymweliad â'r ysbyty neu gynhadledd amlieithog fawr, mae gan ein dehonglwyr a'n technegwyr offer y profiad a'r sgiliau proffesiynol i roi hyder llwyr i chi. Mae dau brif amrywiad o ddehongli, fel a ganlyn:

 

Gwasanaethau Dehongli yn olynol

Yn cael ei ddefnyddio fel rheol mewn cyfarfodydd, llys, cyrsiau hyfforddi neu drafodaethau grŵp bach, mae'r cyfieithydd yn gwrando ar yr hyn sy'n cael ei ddweud ac yna'n ei ddehongli ar ôl i'r siaradwr oedi, fel arfer tua bob 10 eiliad. Ar gyfer grwpiau mwy neu pan fydd sŵn cefndir, tywysydd taith system ddehongli yn aml yn cael ei ddefnyddio.

Mae dehongli yn olynol yn aml yn ddewis a ffefrir gan lawer o gwsmeriaid, gan nad oes angen unrhyw offer arbenigol (bythau, meicroffonau, ac ati) na chynllunio helaeth, llafurus; ar ben hynny, mae hefyd yn sylweddol rhatach na dehongli ar yr un pryd.

 

Gwasanaethau Dehongli ar y Pryd

Defnyddir yn bennaf ar gyfer cynadleddau, gweithdai a phan fydd nifer fawr o bobl yn cymryd rhan, mae'r cyfieithydd ar y pryd yn gwrando ac yn dehongli ar yr un pryd. Nid oes unrhyw oedi rhwng y dehongliad a'r hyn y mae'r gwrandawyr yn ei glywed, heblaw am saib bach iawn ychydig eiriau ar ôl i'r siaradwr siarad; yn yr amser anhygoel o fyr hwn, rhaid i'r cyfieithydd ar y pryd brosesu'r araith a'i dehongliad. Mae'r dull hwn o ddehongli yn fedrus iawn ac yn flinedig iawn yn feddyliol, felly dehonglwyr bron bob amser yn gweithio mewn parau.

Mae dehongli ar y pryd yn cael ei ystyried yn un o'r proffesiynau mwyaf heriol yn y byd. Nid yw'n ddigon bod yn rhugl mewn dwy iaith; mae gwaith cyfieithydd ar y pryd yn hynod heriol, ac yn aml mae'n cynnwys gweithio dan bwysau eithafol. Rhaid bod gan ddehonglwyr ar y pryd hyder llwyr yn eu sgiliau siarad, a gallu cynhenid i fyrfyfyrio, gan nad oes amser i ymgynghori ag unrhyw adnoddau os, er enghraifft, bod y siaradwr yn defnyddio term neu fynegiant anghyfarwydd. Daw'r cyfieithwyr ar y pryd yn llais y cyfarfod a rhaid iddynt fod yn barod yn feddyliol i ymgymryd â'r rôl hon.

 

Dehongli Offer

Yn wahanol i lawer o ddarparwyr gwasanaeth iaith eraill, rydym bob amser wedi gallu darparu gwasanaeth llawn offer dehongli a gwasanaeth llogi clyweled. Byddwn yn gallu eich cynghori ar y gwasanaethau dehongli gorau, yr offer y gallai fod ei angen arnoch a sut orau i reoli'r digwyddiad cyfan.

 

Rhowch eich ymddiriedaeth yn y Gwasanaethau Iaith Busnes

Rydym yn ffodus yn Business Language Services i fod wedi datblygu cronfa arbenigol o ddehonglwyr ar yr un pryd ac yn olynol gyda'r profiad a'r sgiliau ar gyfer unrhyw ddigwyddiad dehongli. Mae llawer o'n dehonglwyr wedi gweithio gyda ni am fwy na 10 mlynedd, ac fe'u cydnabyddir fel y gorau yn y diwydiant. Gall Gwasanaethau Iaith Busnes gynnig gwasanaethau cyfieithu ar y pryd mewn sawl iaith, felly cysylltwch â ni os oes angen i chi gynllunio'ch digwyddiad amlieithog.

Rhowch eich ymddiriedaeth ynom ni! Yna gallwch gael y tawelwch meddwl i ganolbwyntio ar y trefniadau eraill ar gyfer y digwyddiad.

I drafod eich gofynion neu i dderbyn dyfynbris, cliciwch yma neu ffoniwch ni ar +44 (0) 2920 667 666. Byddwn yn hapus i drafod eich digwyddiad a sut y bydd y swyddogaeth ddehongli yn gweithio.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab