Yn 2003 enillodd Business Language Services y Wobr Genedlaethol am Hyfforddiant Ieithoedd – mae’n cyrsiau’n siarad drostynt eu hunain!

Sefydlwyd Business Language Services (BLS) Cyf. yn y Fenni dros 15 mlynedd yn ôl a symudodd y cwmni i Gaerdydd ym Mawrth 2010. Rydym yn falch iawn o’n gwreiddiau Cymreig. Dywedodd dau o’n cwsmeriaid, y Cynulliad Cenedlaethol a Chyngor Caerdydd eu bod wedi cysylltu â ni’n wreiddiol ynglŷn â’u hanghenion cyfieithu a hyfforddi am ein bod wedi ein lleoli yng Nghymru ac yna fe arhoson nhw gyda ni oherwydd ansawdd ein gwasanaeth. Ers sefydlu BLS bu siaradwr Cymraeg yn rhan o’n tîm mewnol.

Pa un a oes angen Cymraeg arnoch ar gyfer gwaith neu fusnes, neu am resymau personol ac ymwybyddiaeth ddiwylliannol, gallwn ddarparu hyfforddiant Cymraeg ar lefel bersonol neu mewn grwpiau bach, Gweler ein tudalen ar Drefnu Hyfforddiant am ddisgrifiad o sut byddem yn dylunio eich cwrs.

Gallwn drefnu’r cyrsiau canlynol i chi:

  • Cyflwyniad cyflym i Gymraeg ar gyfer y swyddfa (10 awr):

Nod y cwrs byr hwn (5 sesiwn o 2 awr) yw rhoi’r sgiliau angenrheidiol i chi allu cyfarch eich cwsmeriaid a’ch cydweithwyr Cymraeg ac i ateb y ffôn yn Gymraeg.

Ac i rai sydd ag anghenion mwy cynhwysfawr, gallwn gynnig y canlynol:

  • Hyfforddiant rheolaidd:

Mae sesiynau rheolaidd bob wythnos, fel arfer am ddwy awr ar y tro, dros ugain wythnos neu fwy,yn aml yn ddelfrydol pan nad oes brys i ddysgu iaith.

  • Cyrsiau dwys:

Mae cyrsiau dyddiol dwys (6 awr y diwrnod, wedi eu trefnu fel gweithdy wythnos gyfan neu yn rheolaidd) yn dda pan fo angen cyrraedd lefel benodol erbyn dyddiad pendant, efallai oherwydd rôl newydd neu i gic danio cyn dechrau cwrs rheolaidd. Mae gweithwyr a rheolwyr prysur yn aml yn ei ffeindio’n haws i gadw wythnos yn eu dyddiadur ac i ddianc rhag caniad y ffôn er mwyn ymdrochi yn y broses o ddysgu iaith.

  • Cwrs eithaf dwys:

Tebyg i’n cyrsiau dwys ond bod yr hyfforddiant yn cael ei drefnu fel cyfres o sesiynau hanner diwrnod (sesiynau o 3 awr).

 

Mae pob un o’n Cyrsiau Cymraeg yn pwysleisio ynganu ac ymwybyddiaeth ddiwylliannol.

I drafod eich anghenion neu i gael pris, cwblhewch y ffurflen isod neu ffoniwch 02920 667666.

Some of our Customers

 
 

Customer Feedback


, Part Ground Floor, James William House, 9 Museum Place, Cardiff, South Glamorgan, CF10 3BD

Registered in England and Wales No: 2861501

VAT No: 615891128

Managed by Digital Marketing Agency The DM Lab