Yn 2003 enillodd Business Language Services y Wobr Genedlaethol am Hyfforddiant Ieithoedd – mae’n cyrsiau’n siarad drostynt eu hunain!

Mae sawl mantais i ddysgu iaith newydd: gallwch ganfod eich ffordd o amgylch gwledydd newydd; gallwch wneud galwadau ffôn a deall negeseuon e-bost neu ddogfennau eraill i wneud â’ch gwaith; gallwch ddarllen datganiadau i’r wasg ac erthyglau papur newydd yn yr iaith arall; gallwch drafod busnes a rhoi cyflwyniadau i gwsmeriaid o dramor; ond efallai mai’r peth gorau oll yw’r gallu i ddod i adnabod cydweithwyr a chwsmeriaid o dramor. Byddant yn gwerthfawrogi eich ymdrech. Yn y byd busnes cystadleuol sydd ohoni heddiw, mae’r pethau bach yn mynd â chi ymhell!

Mae gan BLS agwedd hyblyg tuag at ddysgu ieithoedd. Rydym yn deall bod pobl yn cael budd o ddysgu iaith yn y dull sy’n gweddu iddyn nhw, dan eu pwysau eu hunain ac ar ddiwrnod sydd yn gweddu i’w hamserlen eu hunain. Mae ein hyfforddwyr proffesiynol yn sylweddoli bod rhai pobl wedi cael profiadau anodd yn yr ysgol ac yn amheus o’r gair ‘gramadeg’, tra bod eraill awydd gwybod sut mae iaith yn cael ei rhoi at ei gilydd. Nod BLS yw sicrhau bod unrhyw hyfforddiant iaith dramor a ddilynwch gyda ni yn bleserus ac yn effeithiol.

Ffrangeg, Almaeneg, Sbaeneg, Eidaleg, Tsieinëeg Mandarin ac Arabeg yw’n ieithoedd mwyaf poblogaidd, ond gallwn hefyd drefnu cyrsiau mewn llawer o ieithoedd eraill fel Iseldireg, Pwyleg a Siapaneg i enwi dim ond rhai.

I drafod eich anghenion neu i ofyn am bris, cwblhewch y ffurflen isod neu ffoniwch 02920 667666.

Some of our Customers

 
 

Customer Feedback


, The Cottages, Jones Court, Womanby Street, Cardiff, South Glamorgan, CF10 1BR

Registered in England and Wales No: 2861501

VAT No: 615891128

Managed by Digital Marketing Agency The DM Lab