Mae gan Business Language Services (BLS) ganolfan hyfforddi â’r cyfarpar angenrheidiol yng Nghaerdydd ond gallwn ddarparu hyfforddiant yn eich cartref neu swyddfa, mewn lleoedd eraill yn y Deyrnas Unedig.

Mae pedwar prif fath o fformat hyfforddi:

  • Hyfforddiant rheolaidd:

Mae sesiynau rheolaidd bob wythnos, fel arfer am ddwy awr ar y tro, dros ugain wythnos neu fwy, yn aml yn ddelfrydol pan nad oes brys i ddysgu’r iaith, yn enwedig ar gyfer grwpiau yn y gweithle.

  • Cyrsiau dwys:

Mae cyrsiau dyddiol dwys (6 awr y diwrnod, wedi eu trefnu fel gweithdy wythnos gyfan neu yn rheolaidd) yn dda pan fo angen cyrraedd lefel benodol erbyn dyddiad pendant, efallai oherwydd rôl newydd neu i gic danio cyn dechrau cwrs rheolaidd. Mae gweithwyr a rheolwyr prysur yn aml yn ei chael yn haws i gadw wythnos yn eu dyddiadur ac i ddianc rhag caniad y ffôn er mwyn ymdrochi yn y broses o ddysgu iaith.

  • Cyrsiau eithaf dwys:

Tebyg i’n cyrsiau dwys ond bod yr hyfforddiant yn cael ei drefnu fel cyfres o sesiynau hanner diwrnod (sesiynau o 3 awr).

  • Hyfforddiant trochi, ar gyfer ein cyrsiau Saesneg fel iaith dramor:

Mae’r ffurf hwn o hyfforddiant yn gweddu i’r rhai sydd eisiau datblygu’n gyflym gan fod y dysgwyr yn cael eu trochi yn yr iaith Saesneg a diwylliant Prydeinig ac yn cael cyfle uniongyrchol i ymarfer eu sgiliau.

Yn ogystal â’r fformatau uchod, rydym yn falch i lansio’r fformatau newydd canlynol

  • Dwys-Ymarferol – Gweler ein taflen pdf: intensive training.pdf . Mae’r daflen yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd. Gofynnwch i ni os ydych chi eisiau fersiwn Gymraeg.
  • Gwersi dros y ffôn. Mae’r rhain yn arbennig o addas i bobl sydd eisoes wedi meistroli’r iaith ac sydd eisiau cynnal eu sgiliau llafar drwy fformat strwythuredig, ond sydd â chyfyngiadau amser. Rhaid briffio’r tiwtor yn benodol iawn ynglŷn ag amcanion y dysgwr. Bydd hyd y sgwrs rhwng 15 a 30 munud. Wedyn, bydd y tiwtor yn paratoi adroddiad cryno o gamgymeriadau cyffredin a thechnegau i wella, ac yn gosod tasgau i chi baratoi ar gyfer yr apwyntiad ffôn nesaf
  • Iaith ar Waith – cyflwyniad byr i iaith dramor fodern, gyda ffocws busnes – Cymraeg, Ffrangeg, Almaeneg a Sbaeneg a llawer mwy. Darperir y cwrs dros 10 awr (5 sesiwn) a’r nod yw rhoi’r sgiliau i staff allu cwrdd â chyfarch, drwy astudio pum pwnc a ddewisir oherwydd eu perthnasedd i’r gweithle.

Os hoffech drafod unrhyw fformatau cyrsiau eraill na restrir yma, cysylltwch â ni a byddwn yn hapus i’w hystyried.

Some of our Customers

 
 

Customer Feedback


, The Cottages, Jones Court, Womanby Street, Cardiff, South Glamorgan, CF10 1BR

Registered in England and Wales No: 2861501

VAT No: 615891128

Managed by Digital Marketing Agency The DM Lab