Dros y blynyddoedd rydym wedi adeiladu cronfa ddata gynhwysfawr o diwtoriaid dibynadwy, wedi eu dethol yn ofalus yn ôl eu cymwysterau a’u profiad.

Rydym yn dilyn proses drwyadl i sicrhau bod yr athrawon fydd yn eich dysgu yn wybodus, yn ddigon hyblyg i addasu i’ch cyfyngiadau amser ac yn ddyfeisgar fel eu bod yn gallu gweddu i’ch arddull chi o ddysgu.

Wrth recriwtio tiwtoriaid newydd, y peth cyntaf a wnawn yw gwirio eu CV ac yna, os ydym yn hapus gyda’i gynnwys, rydym yn eu gwahodd am gyfweliad gyda’r rheolwr hyfforddiant ieithoedd a’r cyfarwyddwr sy’n gyfrifol am hyfforddiant. Wedi cyfweliad llwyddiannus, byddwn bob tro’n gofyn i’r tiwtor ddarparu dau neu dri geirda.

Cyn anfon y tiwtor ar ei aseiniad cyntaf dros Business Language Services (BLS), rydym yn darparu hyfforddiant ymsefydlu. Manteisiwn ar y cyfle hwn i ddangos ein methodoleg, ein gweithlenni a’r adnoddau a luniwyd gan BLS yn ogystal â’n llyfrgell o adnoddau copi caled a’n gwefannau a dogfennau ar-lein. Bydd croeso iddynt ddefnyddio unrhyw rai o’r rhain yn eu gwersi. Rydym yn cynnig cefnogaeth iddynt drwy gydol y cwrs os oes angen deunydd pwrpasol ychwanegol arnynt.

Unwaith bydd tiwtor wedi ei benodi, byddwn yn arsylwi un o’i ddosbarthiadau ac yn gofyn am adborth gan y disgyblion.

Mae’r dull gweithredu hwn yn sicrhau y byddwch yn derbyn yr hyfforddiant gorau posibl ac yn gallu llwyr fanteisio ar eich cwrs.

I drafod eich gofynion neu i ofyn am bris, ffoniwch 02920 667666.

Some of our Customers

 
 

Customer Feedback


, The Cottages, Jones Court, Womanby Street, Cardiff, South Glamorgan, CF10 1BR

Registered in England and Wales No: 2861501

VAT No: 615891128

Managed by Digital Marketing Agency The DM Lab