Sefydlwyd Business Language Services(BLS) Cyf yn gwmni hyfforddiant ieithyddol fwy na 15 mlynedd yn ôl. Roeddem yn trefnu a darparu cyrsiau i rai o gwmnïau blaenllaw’r diwydiannau dur a rhannau ceir yn Ne Cymru. Roedd ar staff a rheolwyr y cwmnïau hyn angen cyfathrebu â’u cyfatebwyr tramor, yn wreiddiol i ‘fynd i’r ymdrech’ ac yn nes ymlaen i gyd-drafod yn yr ieithoedd tramor. Datblygodd ein hadran gyfieithu fel canlyniad naturiol, gyda’r un cwsmer yn aml yn gofyn am y ddau wasanaeth.

CYRSIAU HYFFORDDIANT IEITHYDDOL

Heddiw mae ein portffolio cwsmeriaid yn cynnwys diwydiannau gweithgynhyrchu (offer fferyllol, meddygol a milwrol) yn ogystal â chwmnïau gwasanaethau (yn y sector bancio a TG) a sefydliadau llywodraethol fel y Cynulliad Cenedlaethol a’r Swyddfa Eiddo Deallusol.

Byddwn yn datblygu opsiwn addas ar gyfer eich holl anghenion hyfforddi, yn seiliedig ar y nodweddion canlynol:

  • Gwersi personol ac i grwpiau llai (gellir darparu ar gyfer grwpiau mwy hefyd)
  • Hyfforddiant pwrpasol i fodloni anghenion cyffredinol ac arbenigol ar adeg sy’n addas i chi
  • Yn eich swyddfa chi neu yn ein canolfan yng Nghaerdydd, sydd â’r offer llawn
  • Sawl trefniant astudio: sesiynau wythnosol, eithaf dwys neu hollol ddwys, dyddiau eithaf neu hollol ddwys
  • Dewis eang o ieithoedd: yr ieithoedd tramor mwyaf cyffredin (Ffrangeg, Almaeneg, Sbaeneg, Eidaleg, Tsieinëeg, Arabeg a llawer mwy) yn ogystal â Saesneg ac ieithoedd tramor
  • Hyfforddiant Cymraeg ac ymwybyddiaeth ddiwylliannol
  • Agwedd a methodoleg addysgol wedi ei seilio ar gyfathrebu
  • Dadansoddiad manwl o’ch anghenion a’ch lefel ddechreuol
  • Dewis gofalus o’n tiwtoriaid

 

I drafod eich anghenion neu i ofyn am bris, cwblhewch y ffurflen isod neu ffoniwch 02920 667666.

Some of our Customers

 
 

Customer Feedback


, Part Ground Floor, James William House, 9 Museum Place, Cardiff, South Glamorgan, CF10 3BD

Registered in England and Wales No: 2861501

VAT No: 615891128

Managed by Digital Marketing Agency The DM Lab