Hwngari (magyar) yn iaith Uralig (yn fwy penodol Ugric), a siaredir fel iaith frodorol gan oddeutu 13 miliwn o bobl. Mae'r mwyafrif o siaradwyr yn byw yn Hwngari (un o'r gwledydd hynaf yn Ewrop), er bod nifer sylweddol yn byw mewn cymunedau cyfagos, gan gynnwys y rhai a oedd gynt yn rhan o Deyrnas Hwngari, ee Transylvania, Rwmania. Mae cymunedau Hwngari pwysig yn Awstria, Croatia, Serbia, Slofacia, Slofenia a'r Wcráin. Mae'n iaith swyddogol yr Undeb Ewropeaidd (ymunodd Hwngari â'r UE yn 2004).

Yn flaenorol, gelwid Hwngariaid Magyars, yn deillio o'r Megyeri llwyth, y credir ei fod yn golygu 'dyn siarad'. Mae'r gair 'Hwngari' yn deillio o'r gair Tyrcig 'onugor' sy'n golygu 'deg saeth', gan gyfeirio at gynghrair llwythol.

Mae'r cofnodion ysgrifenedig cyntaf o Hwngari yn dyddio'n ôl i'r 10th ganrif, pan oedd gan yr iaith ei system ysgrifennu ei hun (Hen Sgript Hwngari). Sefydlwyd Teyrnas Hwngari yn y flwyddyn 1000, ac yn dilyn hynny symudodd yr iaith Hwngari i'r wyddor Ladin. Mabwysiadodd yr iaith lawer o eirfa Ladin hefyd, ee 'templom' (eglwys) a 'pásztor' (bugail). Y testun hynaf Hwngaidd sydd wedi goroesi, Pregeth a Gweddi Angladd, credir ei fod yn dyddio'n ôl i 1192. Erbyn yr 17th ymddangosodd geiriau benthyca Ffrengig, Almaeneg ac Eidaleg, yn ogystal ag o Dwrceg (yn ystod meddiannaeth Otomanaidd y wlad). Digwyddodd diwygio iaith yn y 18th ganrif, a arweiniodd at Hwngari yn disodli Lladin fel iaith swyddogol Hwngari ym 1844. Mae geiriau benthyca Saesneg yn fwyfwy cyffredin, yn enwedig mewn meysydd technegol, ee 'szkenner' (sganiwr). Mae'r iaith Saesneg hefyd wedi mabwysiadu rhai geiriau o Hwngari, ee 'biro' (gan ei dyfeisiwr Hwngari, László Biró), 'goulash' a 'paprika'. Mae dyfeisiadau Hwngari nodedig eraill yn cynnwys Ciwb a holograffeg y Rubik.

Mae yna nifer o dafodieithoedd Hwngari, ond mae'r rhain i gyd i gyd yn ddealladwy. Mae Hwngari yn defnyddio'r wyddor Ladin safonol ond mae hefyd yn cynnwys rhai cymeriadau wedi'u haddasu (llafariaid acennog). Mae Hwngari ysgrifenedig bron yn hollol ffonemig, mor hawdd ei ddarllen, gan ei wneud yn ddeniadol i ddysgwyr tramor.

Mae Hwngari yn cael ei reoleiddio gan Sefydliad Ymchwil Ieithyddiaeth Academi Gwyddorau Hwngari, sydd hefyd yn cyhoeddi geiriadur cynhwysfawr o'r iaith. Mae Sefydliad Diwylliannol Hwngari, a ariennir gan Weinyddiaeth Addysg a Diwylliant Hwngari, yn sefydliad sy'n hyrwyddo iaith a diwylliant Hwngari dramor.

Mae Business Language Services Ltd. (BLS) yn arbenigo mewn cyfieithu Hwngareg (Saesneg i Hwngareg a Hwngari i Saesneg). Mae gennym rwydwaith eang o gyfieithwyr Hwngari proffesiynol, profiadol iawn, sydd ddim ond yn cyfieithu i'w mamiaith. Yn fwy na hynny, mae ein holl gyfieithiadau Hwngari yn cael eu prawfddarllen gan ail ieithydd annibynnol. Mae gan BLS gronfa ddata helaeth o ddehonglwyr Hwngari, wedi'i dewis yn ôl eu harbenigedd, gwybodaeth arbenigol, agwedd gyfeillgar a dibynadwyedd proffesiynol. Mae BLS hefyd yn gweithio gyda rhai o'r tiwtoriaid iaith Hwngari gorau, gan ein galluogi i gynnig cyrsiau wedi'u teilwra i gyd-fynd â'ch union anghenion ac i weddu i'ch ymrwymiadau gwaith parhaus.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab