Saesneg - Cyfieithiad Hebraeg ac Hebraeg - Cyfieithiad Saesneg

Mae Business Language Services Ltd. (BLS) yn arbenigo mewn Gwasanaethau cyfieithu Hebraeg (y ddau Saesneg i Hebraeg ac Hebraeg i'r Saesneg). Mae gennym rwydwaith eang o gyfieithwyr Hebraeg proffesiynol, profiadol iawn, sydd ddim ond yn cyfieithu i'w mamiaith. Yn fwy na hynny, mae ein holl gyfieithiadau Hebraeg yn cael eu prawfddarllen gan ail ieithydd annibynnol.

Cliciwch Yma i Gael Dyfyniad Cyfieithu Hebraeg

Hebraeg (עִבְרִית), iaith Semitaidd, yn cael ei hystyried yn iaith y bobl Iddewig. Mae'n iaith swyddogol yn Israel (ynghyd ag Arabeg) lle mae tua 7 miliwn o bobl yn ei siarad. Mae tua 200,000 o siaradwyr brodorol Hebraeg yn UDA, a 2.5 miliwn arall o siaradwyr estron. Hebraeg yw tarddiad yr iaith Iddew-Almaeneg a siaredir gan lawer o Iddewon yn Nwyrain Ewrop yn bennaf.

Mae Hebraeg Clasurol yn iaith astudio a gweddi dros gymunedau Iddewig ledled y byd. Mae'r rhan fwyaf o'r Beibl Hebraeg (y Torah) wedi'i ysgrifennu mewn Hebraeg Clasurol, ac felly mae Iddewon wedi cyfeirio ato fel yr Iaith Sanctaidd ers yr hen amser. Mae'r gair 'Hebraeg' ei hun yn deillio o enw ar gyfer y bobl Iddewig. Mae enwau Hebraeg hynafol (ee Jacob, Joseff) a geiriau (ee amen, halleliwia) wedi gwrthsefyll cyfieithu ac wedi goroesi ar hyd y canrifoedd.

Hebraeg yw un o'r ieithoedd hynaf yn y byd (olrhainwyd yr enghreifftiau cynharaf o ysgrifennu Hebraeg yn ôl i rhwng y ddegfed a'r unfed ganrif ar ddeg CC). Bu farw fel iaith lafar erbyn tua'r drydedd ganrif OC (wedi'i disodli gan yr Aramaeg â chysylltiad agos), er ei bod yn parhau i gael ei defnyddio yn ei ffurf ysgrifenedig, yn enwedig fel iaith Iddewiaeth. Cafodd ei hadfywio fel iaith lafar ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg, pan gafodd ei moderneiddio hefyd; addaswyd geiriau ac ymadroddion newydd o ysgrifau Hebraeg neu eu benthyg o Dwrceg, Arabeg, Aramaeg neu Ladin, ee 'hwyl' (כיף) o'r Arabeg. Bathwyd geiriau newydd hefyd o ieithoedd Ewropeaidd eraill, gan gynnwys 'DJ' (דיג׳יי) o'r Saesneg a 'rwber' (גומי) o'r gair Almaeneg 'Gummi'. Arweiniwyd adfywiad Hebraeg Modern gan Eliezer Ben-Yehuda, a luniodd hefyd Y Geiriadur Cyflawn o Hebraeg Hynafol a Modern.

Ysgrifennir Hebraeg o'r dde i'r chwith gan ddefnyddio'r wyddor Hebraeg, sy'n cynnwys 22 llythyren, pob un yn gytseiniaid. Mae defnydd modern, fodd bynnag, yn dynodi llafariaid. Mae Rhufeiniad Hebraeg yn digwydd pan ddefnyddir yr wyddor Ladin i drawslythrennu Hebraeg. Nid oes unrhyw reolau trawslythrennu swyddogol ac mae'r diffyg cywerthedd rhwng y ddwy wyddor yn arwain at amrywiad sylweddol.

Mae Hebraeg yn cael ei reoleiddio gan Academi’r Iaith Hebraeg, a sefydlwyd gan lywodraeth Israel ym 1953 fel sefydliad goruchaf ar gyfer ysgolheictod ar yr iaith Hebraeg, ac yn disodli’r Pwyllgor Iaith Hebraeg a sefydlwyd ym 1890. Mae'n creu geiriau newydd, sy'n deillio o Hebraeg, i gymryd eu lle. geiriau benthyca ac yn gosod y safonau ar gyfer gramadeg, sillafu, atalnodi a thrawslythrennu.

Darganfuwyd Sgroliau'r Môr Marw rhwng 1946 a 1948 ger Qumran (tua 1 km o lan y Môr Marw). Mae'r rhain yn gasgliad o 972 o destunau Iddewig hynafol o'r Beibl Hebraeg, wedi'u hysgrifennu'n bennaf yn Hebraeg ond hefyd mewn Aramaeg a Groeg.

Cliciwch Yma i Gael Dyfyniad Cyfieithu Hebraeg

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab