Mae Business Language Services (BLS) yn darparu gwasanaeth cyfieithu cyflym, cyfrinachol a chystadleuol. Byddwn yn gweithio gyda chi i ddeall eich cwmni a’i gynnyrch. Byddwn yn creu rhestr termau, drwy lunio rhestr ein hunain a hefyd drwy ddefnyddio meddalwedd arbenigol, a thrwy hynny sicrhau bod geiriau a chymalau yn cael eu cyfieithu’n gyson ymhob iaith, bob tro.

Ymhlith y gwasanaethau ieithyddol a gynigir gan BLS mae:

 • Cyfieithu
 • Cyfieithu ar lafar ar y pryd ac yn olynol
 • Hyfforddiant Saesneg
 • Hyfforddiant Ieithoedd Tramor
 • Trawsgrifio
 • Prawf ddarllen
 • Lleoleiddio
 • Trosleisio
 • Argraffu
 • Cysodi
 • Dylunio
 • Ardystio cyfieithiadau

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch chi neu os ydych chi’n chwilio am wasanaeth ieithyddol na restrir uchod, cysylltwch â ni i drafod eich anghenion. Byddwn yn falch i fod o gymorth.

Some of our customers

 • theguardiand web Home
 • hrg web Home
 • tyrells web Home
 • forum europe web Home
 • inexus web Home
 • kds web ready Home
 • Hereford and Worcester Chamber of Commerce
 • Cardiff Fertility

Find out what our customers think of us

Latest News, The Cottages, Jones Court, Womanby Street, Cardiff, Jones Court, Womanby Street, South Glamorgan, CF10 1BR

Registered in England and Wales No: 2861501

VAT No: 615891128

Managed by Digital Marketing Agency The DM Lab