Mae Business Language Services (BLS) yn darparu gwasanaeth cyfieithu cyflym, cyfrinachol a chystadleuol. Byddwn yn gweithio gyda chi i ddeall eich cwmni a’i gynnyrch. Byddwn yn creu rhestr termau, drwy lunio rhestr ein hunain a hefyd drwy ddefnyddio meddalwedd arbenigol, a thrwy hynny sicrhau bod geiriau a chymalau yn cael eu cyfieithu’n gyson ymhob iaith, bob tro.

Ymhlith y gwasanaethau ieithyddol a gynigir gan BLS mae:

 • Cyfieithu
 • Cyfieithu ar lafar ar y pryd ac yn olynol
 • Hyfforddiant Saesneg
 • Hyfforddiant Ieithoedd Tramor
 • Trawsgrifio
 • Prawf ddarllen
 • Lleoleiddio
 • Trosleisio
 • Argraffu
 • Cysodi
 • Dylunio
 • Ardystio cyfieithiadau

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch chi neu os ydych chi’n chwilio am wasanaeth ieithyddol na restrir uchod, cysylltwch â ni i drafod eich anghenion. Byddwn yn falch i fod o gymorth.

Some of our Customers

 
 

Customer Feedback


, The Cottages, Jones Court, Womanby Street, Cardiff, South Glamorgan, CF10 1BR

Registered in England and Wales No: 2861501

VAT No: 615891128

Managed by Digital Marketing Agency The DM Lab