Mae Groeg (ελληνικά) yn rhan o'r gangen Hellenig o ieithoedd Indo-Ewropeaidd ac mae'n rhychwantu 34 canrif o gofnodion ysgrifenedig. Mae'n un o'r ieithoedd hynaf a gofnodwyd yn y byd sy'n dal i gael ei defnyddio heddiw gydag amcangyfrif o 13 miliwn o siaradwyr. Groeg yw iaith swyddogol Gwlad Groeg a Chyprus ac mae hefyd yn un o 23 o ieithoedd swyddogol yr Undeb Ewropeaidd. Mae hefyd yn cael ei siarad gan gymunedau traddodiadol ac ymfudwyr ledled y byd, mewn gwledydd gan gynnwys Albania, yr Eidal, Twrci, yr Almaen, UDA ac Awstralia.

Groeg oedd iaith swyddogol yr Ymerodraeth Fysantaidd a lingua franca ym Môr y Canoldir yn y cyfnod clasurol. O'r diwedd, enillodd Gwlad Groeg annibyniaeth o'r Ymerodraeth Otomanaidd ym 1830 a daeth y tafodieithoedd a siaredir yn y deyrnas newydd eu ffurfio (yn canolbwyntio ar Athen) yn sail i frodorol Gwlad Groeg heddiw. Groeg Fodern Safonol, er bod ei gwreiddiau yn gynnar yn yr 11th ganrif, yn wahanol i Roeg Hynafol, yn enwedig o ran strwythur brawddegau ac ystyr geiriau, er bod newidiadau hanesyddol yn fach o gymharu ag ieithoedd eraill a byddai'r mwyafrif o siaradwyr Groeg heddiw yn ei chael hi'n gymharol hawdd deall testunau Groeg Hynafol. Mae canon llenyddiaeth yr Hen Roeg yn cynnwys gweithiau pwysig o ran cofebion fel Yr Iliad a Yr Odyssey gan Homer. Cynhyrchodd Gwlad Groeg yr athronwyr mawr, Socrates, Aristotle a Plato hefyd.

Dylanwadwyd ar eirfa Groeg gan Ladin, Fenis a Thwrceg, ac yn fwy diweddar mae wedi mabwysiadu geiriau o ieithoedd modern fel Ffrangeg a Saesneg. Mae yna sawl tafodiaith graidd, wedi'u rhannu'n bennaf rhwng rhanbarthau Gogledd a De Gwlad Groeg am resymau acen, sydd i gyd yn ddealladwy i'r ddwy ochr. Mae yna hefyd rai tafodieithoedd pellennig sy'n fwy dargyfeiriol o Roeg Safonol, fel Griko, yn cael ei siarad mewn ardaloedd yn ne'r Eidal. Mae llawer o ieithoedd modern wedi mabwysiadu geiriau o'r Roeg, gan gynnwys Saesneg sydd ag amcangyfrif o 50,000 o eiriau yn deillio o Roeg, megis 'mathemateg', 'democratiaeth' ac 'athroniaeth'. Mae Groeg, ynghyd â Lladin, yn parhau i ffurfio'r sylfaen ar gyfer terminoleg wyddonol a thechnolegol ryngwladol.

Mae'r wyddor Roegaidd wedi bod yn cael ei defnyddio ers tua 900 BCE. Yn wreiddiol, dim ond mewn llythrennau bras (priflythrennau) yr oedd y llythrennau'n bodoli, ond cyflwynwyd llythyrau llythrennau bach yn y canol oesoedd i hwyluso arddull ysgrifennu gyflymach a mwy cyfleus. Digwyddodd diwygiad ysgrifennu yn fwy diweddar, ym 1982, a ddileodd gyda llawer o ddiacritics (llythyrau acennog) mewn Groeg Fodern, gan ddisodli orgraff monotonig.

Sefydliad dielw yw'r Ganolfan Astudiaethau Neo-Hellenig a sefydlwyd i hyrwyddo llenyddiaeth a diwylliant modern Gwlad Groeg, yng Ngwlad Groeg a thramor. Sefydliad addysgol a diwylliannol yw'r Ganolfan Iaith Roeg sy'n ceisio hyrwyddo iaith a diwylliant Gwlad Groeg. Mae'n gweithredu fel corff ymgynghorol i Weinyddiaeth Addysg Gwlad Groeg ar bolisi ac addysg iaith.

Gwasanaethau Cyfieithu Groeg Proffesiynol

Mae Business Language Services Ltd. (BLS) yn arbenigo mewn cyfieithu Groeg (Saesneg i Roeg a Groeg i Saesneg). Mae gennym rwydwaith eang o gyfieithwyr Groegaidd proffesiynol, profiadol iawn, sydd ddim ond yn cyfieithu i'w mamiaith. Yn fwy na hynny, mae ein holl gyfieithiadau Groeg yn cael eu prawfddarllen gan ail ieithydd annibynnol. Mae gan BLS gronfa ddata helaeth o ddehonglwyr Groegaidd, wedi'i dewis yn ôl eu harbenigedd, gwybodaeth arbenigol, agwedd gyfeillgar a dibynadwyedd proffesiynol. Mae BLS hefyd yn gweithio gyda rhai o'r tiwtoriaid iaith Groeg gorau, gan ein galluogi i gynnig cyrsiau wedi'u teilwra i gyd-fynd â'ch union anghenion a gweddu i'ch ymrwymiadau gwaith parhaus.

 

Sicrhewch ddyfynbris Cyfieithiad Groeg yma

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab