Arbenigwyr Cyfieithu Almaeneg

Pam defnyddio BLS ar gyfer gwasanaeth cyfieithu Almaeneg proffesiynol?

Mae Business Language Services Ltd. (BLS) yn arbenigo mewn Cyfieithiad Almaeneg (y ddau Cyfieithiad Saesneg i Almaeneg a Cyfieithiad Almaeneg i Saesneg). Mae gennym rwydwaith eang o bobl gymwys, profiadol iawn cyfieithwyr Almaeneg proffesiynol, sydd ddim ond yn cyfieithu i'w mamiaith. Yn fwy na hynny, ein holl Cyfieithiadau Almaeneg yn cael eu prawfddarllen gan ail ieithydd annibynnol. Gallwn ddarparu ar gyfer pob math o Almaeneg a gallwn hefyd leoleiddio cynnwys sy'n bodoli eisoes. Mae gan BLS gronfa ddata helaeth o Dehonglwyr Almaeneg, wedi'u dewis yn ôl eu harbenigedd, gwybodaeth arbenigol, agwedd gyfeillgar a dibynadwyedd proffesiynol. Mae BLS hefyd yn gweithio gyda rhai o'r tiwtoriaid iaith Almaeneg gorau, gan ein galluogi i gynnig cyrsiau wedi'u teilwra i gyd-fynd â'ch union anghenion a gweddu i'ch ymrwymiadau gwaith parhaus.

Faint sy'n siarad Almaeneg ledled y byd?

Almaeneg (Deutsch) yn cael ei siarad fel iaith frodorol gan oddeutu 95 miliwn o bobl ledled y byd, yn bennaf yn yr Almaen, Awstria a'r Swistir ond hefyd yn Lwcsembwrg a Lichtenstein, ac fel ail iaith gan 10 - 15 miliwn arall. Mae yna hefyd gymunedau sylweddol o siaradwyr brodorol yn yr Eidal, Ffrainc, Gwlad Belg a Denmarc. Mae gan yr Unol Daleithiau un o'r crynodiadau mwyaf o siaradwyr Almaeneg y tu allan i Ewrop ac mae yna nifer o gytrefi mewnfudwyr ledled De America hefyd. Hi yw iaith gyntaf a siaredir fwyaf eang yr Undeb Ewropeaidd, a'r ail iaith fwyaf llafar yn Ewrop (ar ôl Saesneg).

Beth yw'r gair Almaeneg hiraf?

Mae'n hawdd adnabod testunau ysgrifenedig yn Almaeneg diolch i rai nodweddion gwahaniaethol, fel umlauts, a chyfansoddion hir yn digwydd yn aml (y gair hiraf a dderbynnir yn gyffredinol a ddefnyddir yn Almaeneg, Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz, wedi 63 llythyr!)

Gwybodaeth bellach am yr iaith Almaeneg

A siarad yn ieithyddol, mae tafodieithoedd Almaeneg yn wahanol i amrywiaethau o Almaeneg safonol. Y tafodieithoedd yw'r amrywiaethau lleol traddodiadol y gellir eu holrhain yn ôl i'r gwahanol lwythau Germanaidd canoloesol. Prin fod llawer ohonynt yn ddealladwy i rywun sy'n gwybod dim ond Almaeneg safonol, gan eu bod yn aml yn wahanol i Almaeneg safonol mewn nodweddion fel geirfa, ynganiad a strwythur brawddegau.

Mae Almaeneg yn defnyddio'r wyddor Ladin ond yn ychwanegol at y 26 llythyren safonol mae'n defnyddio tair llafariad gydag umlauts, sef ä, ö a ü, yn ogystal â'r 'Eszett' neu'r 'sharp s': ß. Mewn Almaeneg ysgrifenedig mae pob enw yn cael ei gyfalafu, gyda'r bwriad o'i gwneud hi'n haws i ddarllenwyr bennu pa swyddogaeth sydd gan air yn y frawddeg. Mae'r confensiwn hwn bron yn unigryw i'r Almaeneg heddiw er ei fod yn hanesyddol gyffredin mewn ieithoedd eraill fel Daneg a Saesneg.

Mae gan Almaeneg lai o eiriau benthyca iaith Rhamant na Saesneg neu Iseldireg hyd yn oed, er eu bod yn bodoli; un enghraifft o'r fath yw 'Kaiser' (o'r gair Lladin 'Cesar'). Mae'r iaith Saesneg hefyd wedi benthyg nifer o eiriau Almaeneg, ee 'doppelgänger' a 'kindergarten'.

Mae Sefydliad Goethe dielw (a enwyd ar ôl yr awdur enwog Almaeneg Johann Wolfgang von Goethe) yn hyrwyddo'r iaith Almaeneg dramor a'i nod yw gwella gwybodaeth am ddiwylliant a chymdeithas yr Almaen yn Ewrop a ledled y byd. Mae'r darlledwr rhyngwladol, 'Deutsche Welle' (German Wave), yn cyfateb yn Almaeneg i World Service y BBC, gan ddarparu darllediadau radio a theledu byd-eang yn Almaeneg a sawl iaith arall.

Sut i gysylltu â ni ar gyfer Gwasanaethau Cyfieithu Almaeneg

Os ydych chi'n chwilio am ddarparwr gwasanaeth iaith dibynadwy, cyfeillgar a chystadleuol, yna rydych chi wedi dod i'r lle iawn. Rydym yn cynnig agwedd hyblyg a phersonol tuag at eich anghenion iaith. Rydyn ni'n angerddol am yr hyn rydyn ni'n ei wneud ac yn gweithio'n galed i adeiladu perthnasoedd gwerth chweil gyda chleientiaid a chyflenwyr fel ei gilydd.

Cysylltwch â ni i ddarganfod mwy am ein gweithiwr proffesiynol Almaeneg Gwasanaethau Cyfieithu dros y ffôn ar + 44 (02920) 667666 neu anfonwch e-bost atom yn info@businesslanguageservices.co.uk os oes gennych unrhyw gwestiynau. Byddwn yn hapus i helpu.

 

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab