Mae Diwrnod y Llyfr yn ddigwyddiad blynyddol sy'n cael ei gynnal ledled y byd ar y 23rd Ebrill. Fodd bynnag, yma yn y DU, mae wedi symud i ddydd Iau cyntaf mis Mawrth fel nad yw'n gwrthdaro â dathliadau Dydd San Siôr - ac felly'n digwydd ar y 6th Mawrth eleni. Wedi'i ddathlu am y tro cyntaf ym 1995, y 23rd Mae gan April arwyddocâd arbennig i lenyddiaeth y byd. Nid yn unig yw dyddiad geni tybiedig William Shakespeare, ond bu farw hefyd ar y diwrnod hwn ym 1616 yn 52 oed, gan adael Prydain ag etifeddiaeth barhaol ar theatr a llenyddiaeth a dros 200 o weithiau. Yn gyd-ddigwyddiadol, bu farw 'Shakespeare of Spain', Miguel de Cervantes, ar y 23 hefydrd Ebrill yr un flwyddyn. Felly, penderfynodd UNESCO anrhydeddu’r ddau gawr llenyddol hyn trwy ddathlu popeth sy’n wych am lyfrau ar y diwrnod hwn bob blwyddyn. Mae'r diwrnod yn cael ei ddathlu'n wahanol ledled y byd. Yn Sbaen, darllenir 'Don Quixote' Cervantes yn ystod “readathon” deuddydd a chyflwynir 'Gwobr Miguel de Cervantes' gan Frenin Sbaen i awdur rhagorol, mewn dull tebyg i'n Gwobr Booker yn y DU . Yng Nghatalwnia, mae anwyliaid yn tueddu i gyfnewid llyfrau â'i gilydd neu aelodau'r teulu.

Yma yn y DU, bydd llawer o ysgolion yn ceisio annog plant ifanc i godi llyfr yn eu hamser hamdden a dod yn frwd dros ddarllen eto. Mewn byd modern lle mae'r rhyngrwyd yn dominyddu a lle mae plant yn cymryd rhan ar gyfryngau cymdeithasol ac yn chwarae gemau cyfrifiadurol yn iau, gall darllen llyfr ymddangos yn hen ffasiwn, hen ffasiwn a hyd yn oed ychydig yn ddiflas. Cyn lansiad yr iPad, roedd cyn-bennaeth Apple, Steve Jobs, yn rhagweld dyfodol tywyll i lenyddiaeth, gan honni: “nid yw pobl yn darllen mwyach”. Felly, a yw hyn yn wir? Nawr, gyda phoblogaeth fyd-eang sy'n fwyfwy llythrennog, ai dyma'r genhedlaeth wrth wrth ddarllen yn marw?

Yn amlwg roedd Steve Jobs yn anghywir. Mewn gwirionedd, os rhywbeth, mae genedigaeth yr e-lyfr, ynghyd â'r iPad, wedi creu chwyldro darllen - efallai'r datblygiad cyhoeddi mwyaf ers dyfeisio'r wasg argraffu yn 1450. Yn ystod haf 2010, cyhoeddodd Amazon fod gwerthiant e roedd llyfrau yn curo rhai caled, gyda'r wefan yn gwerthu 143 o e-lyfrau am bob 100 o galedi. Mae hyn yn dangos newid enfawr yn ein harferion darllen.

Fodd bynnag, mae ymddangosiad e-lyfrau wedi golygu newyddion drwg mewn mannau eraill. Mae llyfrgelloedd yn ei chael hi'n anodd ac mae rhai wedi gorfod cau'n llwyr oherwydd bod cyn lleied o bobl yn defnyddio eu gwasanaethau, a dim ond ychydig flynyddoedd yn ôl fe aeth y siop lyfrau yn fethdalwr, gyda llawer yn rhagweld y gallai Waterstones fynd yr un ffordd hefyd. Er bod manteision i gario e-ddarllenydd cludadwy ysgafn yn lle llyfr trwm yn eich bag neu ar wyliau, i lawer o ddarllenwyr brwd, mae bod yn berchen ar lyfr bron mor bwysig â'i ddarllen, a fflicio trwy dudalennau hen ffefryn bydd bob amser yn fwy boddhaol na throi'r tudalennau'n electronig ar declyn sgleiniog (gall hynny fod ychydig yn anian hefyd). Yn yr un modd, ni ellid byth edrych ar silff lyfrau lliwgar sy'n llawn oes o lyfrau gan 'gatalog' electronig ar Kindle.

Rhaid cyfaddef, serch hynny, bod e-lyfrau yn cynnig lefelau o ryngweithio a fydd yn apelio at genhedlaeth YouTube, ac mae ysgolion cynradd hyd yn oed yn dechrau sylwi ar hyn a chymryd rhan, gan ddefnyddio e-lyfrau yn yr ystafell ddosbarth. Er y gallai Shakespeare fod yn troi yn ei fedd, mae un budd mawr i'r datblygiadau cyhoeddi newydd hyn: maent yn denu mwy a mwy o bobl i ddarllen, a siawns na all hynny fod yn beth da yn unig.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab