Gwasanaethau Iaith Busnes Mwy na Geiriau Mae llawer o fusnesau yn gwybod y gall cymwysiadau am ddim fel Google Translate niweidio enw da dramor, gan fod llawer o ymadroddion a brawddegau nonsensical yn gwneud i gopi gwefan edrych yn amatur ac yn amhroffesiynol. Wrth gwrs, cyfieithu proffesiynol yw'r llwybr gorau bob amser i'w gymryd er mwyn lansio mewn iaith arall ar lefel frodorol, a thrwy hynny ennyn ymddiriedaeth o'r cychwyn cyntaf.

Mae cyfieithiad perffaith yn dod ag elw iach ar y buddsoddiad yn y gwasanaethau, ond bydd ysgrifennwyr copi byd-eang yn dweud wrthych fod cyfieithu o fewn y diwydiant e-fasnach fyd-eang yn fwy na geiriau yn unig.

Diwylliannau gwahanol

Os ydych chi'n gwmni yn y DU mae'n debyg bod gan eich copi gwe proffesiynol lawer o alwadau i weithredu, mae'n apelio at lawer o drigolion y DU, yn defnyddio hiwmor Prydeinig cynnil ac yn dilyn cod moesol y DU. Byddai eich ysgrifennwr copi wedi ymchwilio i'ch marchnad darged i siarad â'ch cynulleidfa mewn iaith y gallant uniaethu â hi er mwyn denu, ymgysylltu a chadw eu sylw er budd eich busnes. Nawr, ystyriwch fynd â'r union gopi hwn i China. O'i gyfieithu air am air, a brawddeg fesul brawddeg, a fyddai'r Tsieineaid yn gwerthfawrogi'r hiwmor, y galwadau mynych i weithredu, y llais unigryw (wrth logi ysgrifennwr copi yn y DU mae llawer o berchnogion busnes yn defnyddio llais Innocent Smoothie fel enghraifft o'r hyn maen nhw ' ail-chwilio am), a'r cyfeiriadau cyfryngau cymdeithasol?

Deg Cents ar gyfer Eich Meddyliau

Yn Tsieina, nid yw Facebook yn bodoli. Gan mai Facebook yw un o'r offer marchnata cyfryngau cymdeithasol mwyaf pwerus, mae i'w gael yn aml ar lawer o dudalennau cartref, cyfeiriwyd ato (ymunwch â'n cymuned Facebook) a chymerir yn ganiataol bod gan bawb gyfrif. Un enghraifft yn unig yw hon, gan na fydd llywodraeth China yn gadael ichi lansio gwefan gydag unrhyw sôn am hyn. Mae gan y Tsieineaid rwydwaith cymdeithasol; fe'i gelwir yn ddegcent, a dylech ddysgu amdano i lwyddo yn y farchnad.

Proffesiynol Ultra

Yn y DU ac yn yr Unol Daleithiau, rydym yn gwybod nad yw iaith gorfforaethol yn trosglwyddo'n dda i'r we. Mae'n well gan gwsmeriaid gopi sgyrsiol sy'n eu tynnu i mewn ac yn difyrru yn hytrach na chopi ffurfiol, stwff sy'n eu gadael ychydig yn oer. Yn Tsieina mae'r gwrthwyneb yn wir. Er bod ysgrifennwyr copi yn annog cleientiaid yma i beidio â drysu proffesiynoldeb â ffurfioldeb, yn Tsieina, mae copi ffurfiol, llym ac uwch-gorfforaethol yn cael ei ffafrio ar gyfer gwefannau sy'n gwerthu ar-lein.

Nid Tsieina yw'r unig ranbarth i fod yn wyliadwrus ohoni, serch hynny. Hyd yn oed os ydych chi'n lansio gwefan mewn gwlad Saesneg ei hiaith, mae yna ffactorau eraill i'w hystyried o hyd. Mae cynulleidfaoedd yr UD yn gwerthfawrogi galwadau uniongyrchol, llawn i weithredu gyda honiadau beiddgar tra bod yn well gan gynulleidfa'r DU sicrwydd cynnil o ansawdd. Dyma pam, wrth ddewis cwmni cyfieithu ar gyfer eich anghenion busnes, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dewis un sydd mewn gwirionedd yn deall sut mae busnes yn gweithio ledled y byd.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab